Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/192/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Preczów 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/192/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/193/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im.marsz. Józefa... 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/193/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/194/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu... 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/194/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/195/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i... 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/195/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/196/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/196/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/197/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy... 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/197/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/198/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu... 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/198/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/199/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy... 2020-06-09 11:41:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/199/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/189/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie... 2020-06-09 11:24:20 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki XIX/189/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/186/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości... 2020-06-09 11:21:17 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/186/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/187/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia... 2020-06-09 11:21:17 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/187/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/188/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie... 2020-06-09 11:21:17 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/188/2020
Rok 2020 UCHWAŁA NR XIX/189/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie... 2020-06-09 11:21:17 Publikacja Dymitr Wierżbicki XIX/189/2020
Uchwały RIO Uchwała Nr 4200/III/133/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 czerwca 2020... 2020-06-08 17:06:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki 4200/III/133/2020
Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych... 2020-06-08 16:22:38 Publikacja Dymitr Wierżbicki ZGłOSZENIE KANDYDATA
2020 ZARZĄDZENIE NR 120.40.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw organizacji... 2020-06-08 11:11:20 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.040.2020
2020 Zarządzenie nr 120.035.2020 2020-06-08 11:07:58 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.035.2020
2020 Zarządzenie nr 120.036.2020 2020-06-08 11:07:58 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.036.2020
2020 Zarządzenie nr 120.037.2020 2020-06-08 11:07:58 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.037.2020
2020 Zarządzenie nr 120.039.2020 2020-06-08 11:07:58 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.039.2020