Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2022 Zarządzenie nr 0050.005.2022 2022-01-17 15:45:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.005.2022
2022 ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2022 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2022-01-17 15:45:07 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.006.2022
Uchwały RIO Uchwała Nr 4200/III/7/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2022... 2022-01-17 15:34:29 Publikacja Dymitr Wierżbicki 4200/III/7/2022
Uchwały RIO Uchwała Nr 4200/III/8/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2022... 2022-01-17 15:34:29 Publikacja Dymitr Wierżbicki 4200/III/8/2022
2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu... 2022-01-14 13:18:15 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki OBWIESZCZENIE
2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.01.2022r 2022-01-14 13:18:15 Publikacja Dymitr Wierżbicki OBWIESZCZENIE
2021 ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 31.12.2021 r. w sprawie: ustalenia wzorów wniosków o przyznanie... 2022-01-14 10:39:12 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki 0050.95.2021
2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu... 2022-01-14 10:39:12 Publikacja Dymitr Wierżbicki OBWIESZCZENIE
2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-01-13 14:55:43 Publikacja Dymitr Wierżbicki Plan
Gospodarka odpadami WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE... 2022-01-13 13:45:40 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki GO
ROXIV.210.19.2021 Informacja o wynikach naboru 2022-01-13 12:03:29 Publikacja Dymitr Wierżbicki ROXIV.210.19.2021
2021 ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 31.12.2021 r. w sprawie: ustalenia wzorów wniosków o przyznanie... 2022-01-12 10:38:10 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.95.2021
ROXIV.210.21.2021 Informacja o wynikach naboru 2022-01-10 12:06:35 Publikacja Dymitr Wierżbicki ROXIV.210.21.2021
ROXIV.210.22.2021 Informacja o wynikach naboru 2022-01-10 12:06:35 Publikacja Dymitr Wierżbicki ROXIV.210.22.2021
Wykaz dotowanych klubów sportowych Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację w 2022 roku 2022-01-05 09:28:14 Publikacja Piotr Gawron WYKAZY
2021 Opis 2022-01-03 17:08:20 Aktualizacja Piotr Gawron 120.161.2021
37 - RPPI.6140.8.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym... 2022-01-03 17:08:20 Publikacja Piotr Gawron RPPI.6140.8.2021
2021 Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą... 2021-12-31 15:39:45 Publikacja Piotr Gawron OBWIESZCZENIE
2021 Opis 2021-12-31 15:39:45 Publikacja Piotr Gawron 120.160.2021
2021 ZARZĄDZENIE NR 120.161.2021 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym. 2021-12-31 15:39:45 Publikacja Piotr Gawron 120.161.2021