Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2023 Zarządzenie nr 120.155.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.85.2022... 2023-11-24 13:49:04 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.155.2023
2023 ZARZĄDZENIE NR 050.78.2023 WÓJTA GMINY PSARY Z DNIA 22.11.2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych... 2023-11-24 10:57:42 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.78.2023
2023 WYKAZ nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 2023-11-24 10:57:42 Publikacja Dymitr Wierżbicki WYKAZ
Rejestr urbanistyczny Uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktów planowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Uchwały o przystąpie
Rejestr urbanistyczny Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wniosków o uchwalenie zintegrowanych planów... 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Wnioski o sporządzen
Rejestr urbanistyczny Projekty aktów planowania przestrzennego 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Projekty aktów
Rejestr urbanistyczny Akty planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Akty planowania
Rejestr urbanistyczny Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność aktów planowania przestrzennego 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Rozstrzygnięcia nadz
Rejestr urbanistyczny Diagnozy na potrzeby realizacji zadań z zakresu rewitalizacji 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Diagnozy na potrzeby
Rejestr urbanistyczny Projekty gminnych programów rewitalizacji, uchwał w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji... 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Projekty gminnych
Rejestr urbanistyczny Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i społecznej 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Diagnozy sytuacji
Rejestr urbanistyczny Uchwały dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Uchwały dotyczące
Rejestr urbanistyczny Uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, uchwały o przyjęciu gminnych programów rewitalizacji... 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Uchwały o wyznaczeni
Rejestr urbanistyczny Uchwały dotyczące strategii rozwoju lub strategii rozwoju ponadlokalnego 2023-11-23 10:22:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki Uchwały dotyczące
2022 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PSARY ZA 2022 ROK 2023-11-21 14:27:03 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki OM
2023 ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2023 2023-11-20 16:12:30 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki 0050.76.2023
2023 ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023 2023-11-20 13:58:23 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.73.2023
2023 Zarządzenie nr 0050. 74 .2023 Wójta Gminy Psary z dnia 20.11.2023r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2023-11-20 13:58:23 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.74.2023
2023 Zarządzenie nr 0050. 75 .2023 Wójta Gminy Psary z dnia 20.11.2023r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2023-11-20 13:58:23 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.75.2023
2023 ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2023 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2023-11-20 13:58:23 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.76.2023