Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
23 - RPPVI.6812.008.2020 Zapytanie ofertowe na: Podział nieruchomości położonych w Psarach oznaczonych numerami działek 1163 i 1161/2, stanowiących... 2020-06-08 10:58:22 Publikacja Dymitr Wierżbicki RPPVI.6812.008.2020
2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 03.06.2020r 2020-06-05 12:26:06 Publikacja Dymitr Wierżbicki OBWIESZCZENIE
2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-05 12:26:06 Publikacja Dymitr Wierżbicki OBWIESZCZENIE
Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA... 2020-06-05 12:20:29 Publikacja Dymitr Wierżbicki ZGŁOSZENIE
2020 Aneks nr 3 do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 2020-06-04 15:19:55 Publikacja Dymitr Wierżbicki ANEKS NR 3
ZP.271.10.2020 ZP.271.10.2020 2020-06-04 15:13:39 Publikacja Dymitr Wierżbicki ZP.271.10.2020
Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28... 2020-06-04 13:59:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki INFORMACJA
Prawo wyborcze POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta... 2020-06-04 09:10:19 Publikacja Dymitr Wierżbicki POSTANOWIENIE
Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji... 2020-06-04 09:10:19 Publikacja Dymitr Wierżbicki INFORMACJA
2020 Protokół nr XVIII/20 z XVIII sesji Rady Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020 roku (tryb zdalny) 2020-06-03 12:51:00 Publikacja Dymitr Wierżbicki XVIII/20
2020 Protokół nr XVII/20 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 lutego 2020r. 2020-06-03 12:48:46 Publikacja Dymitr Wierżbicki XVII/20
ZP.OSP.1.2020 ZP.OSP.1.2020 2020-06-02 14:15:35 Publikacja Piotr Gawron ZP.OSP.1.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.25.2020... 2020-06-02 10:47:35 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.46.2020
2020 Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2020r. 2020-06-02 09:51:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki 14/20
2020 Protokół Nr 13/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 lutego 2020r. 2020-06-02 09:49:49 Publikacja Dymitr Wierżbicki 13/20
22 - ROXV.271.2.2020 Zapytanie ofertowe na: „Dostawa i montaż mebli w Urzędzie Gminy Psary” 2020-06-01 16:43:42 Publikacja Dymitr Wierżbicki ROXV.271.2.2020
2019 Raport o stanie gminy Psary w roku 2019 2020-05-29 13:46:12 Publikacja Dymitr Wierżbicki RAPORT O STANIE
Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność... 2020-05-29 09:15:02 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki SPRAWOZDANIE ZA 2019
Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność... 2020-05-29 09:13:05 Publikacja Dymitr Wierżbicki SPRAWOZDANIE ZA 2019
2020 ZARZĄDZENIE NR 120.33.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym 2020-05-29 07:59:33 Publikacja Dymitr Wierżbicki 120.033.2020