Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2022 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PSARY ZA 2022 ROK 2023-09-07 11:48:57 Publikacja Dymitr Wierżbicki OM
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/581/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/581/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/582/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/582/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/583/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/583/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/584/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/584/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/585/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/2019 Rady Gminy... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/585/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/586/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu zgłaszania przez Młodzieżową... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/586/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/587/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/587/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/588/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/588/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/589/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/589/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/590/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/590/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/591/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych poprzez... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/591/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/592/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych poprzez... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/592/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/593/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.P. z dnia... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/593/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/594/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/594/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/595/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/580/2023 Rady... 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/595/2023
Rok 2023 UCHWAŁA NR LVII/596/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S.G. 2023-09-07 11:28:09 Publikacja Dymitr Wierżbicki LVII/596/2023
2023 Protokół Nr 5/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 czerwca 2023 r. 2023-09-07 11:04:14 Publikacja Dymitr Wierżbicki 5/2023
2023 Petycja - budowa drogi w ciągu ul. Bukowej w Malinowicach 2023-09-07 10:54:20 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki PETYCJA
2023 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023-08-25 2023-09-06 15:06:33 Publikacja Dymitr Wierżbicki Obwieszczenie