Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2009 PROTOKÓL KONTROLI - ARCHIWUM PAŃSTWOWE Protokół archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Psarach. Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN7
2009 PROTOKÓL KONTROLI - ARCHIWUM PAŃSTWOWE Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Psarach. Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN8
2009 PROTOKÓL KONTROLI - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA Protokół kontroli doraźnej sprawdzającej Urząd Gminy w Psarach przeprowadzonej... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN9
2009 PROTOKÓL KONTROLI - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA Protokół Kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Psarach, przeprowadzonej w... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN10
2009 PROTOKÓL KONTROLI - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA Protokół kontroli stanu kasy Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzonej w dniu... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN11
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI - NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Protokół kontroli z NIK w sprawie zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniach... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN12
2011 KONTROLA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH Archiwum Państwowe w Katowicach przeprowadziło w dniu 31 sierpnia 2011 r. kontrolę... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN13
2011 KONTROLA NIK Kontrolą objęto pozyskiwanie przez Gminę Psary środków Unii Europejskiej w latach 2007-2011 (I półrocze). Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN14
2011 KONTROLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH Protokół z kontroli przeprowadzonej przez... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN15
2012 PROTOKÓŁ Z KONTROLI RIO Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Psarach, przeprowadzonej w okresie od dnia 5 marca... Usunięcie Admin PROT_KONTR_ZEWN16
2009 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek Załączniki... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN1
2009 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Psary Zarządzenie Nr... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN2
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli kasy w Urzędzie Gminy Psary spisany na okoliczność zakończenia roku. Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN3
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2003 r. w Gminnej Bibliotece... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN4
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2003 r. w Przedszkolu Publicznym... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN5
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2003 r. w Szkole Podstawowej... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN6
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2003 r. w Zespole Obsługi... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN7
2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroii na 2004 r. w Gimnazjum w Psarach. Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN8
2009 PROTOKÓL KONTROLI Protokół Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2004 r. w Zakładzie Gospodarki... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN9
2009 PROTOKÓL KONTROLI Protokół Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2005 r. w Gminnej Bibliotece... Usunięcie Admin PROT_KONTR_WEWN10