Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE2
ROIX.271.3.2018 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA Protokół postępowania na: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - programów multimedialnych dla nowoutworzonych... Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE2
RIRIII.7013.84.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2018 na: "Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach". Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
RIRIII.7013.84.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO "Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej... Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE2
RIRIII.7013.84.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na: "Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach". Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE3
RIR VI 7013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2018 na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcje realizacji inwestycji Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
RIR VI 7013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcje realizacji inwestycji Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE2
Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
GOK ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2018 na: "Remont pomieszczeń w świetlicy w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34". Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
RIRVI.7010.75.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2018 na: Wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowejw Gródkowie... Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE2
RIRVI.7010.75.01.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na: Wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowejw Gródkowie... Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE2
RIRVI.7010.70.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 na:Projekty budowlano-wykonawcze budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary... Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
RPPVIII.7021.003.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 na: Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
RIRV.7013.6.2018.310.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018 na: "Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV kablowej wraz z oświetleniem ciągu pieszo-rowerowego... Usunięcie Admin ZAMOWPUBLICZNE1
Usunięcie Admin ZARZĄDZENIE NR 0050.002.2018
0050.002.2018 ZARZĄDZENIE NR 0050.002.2018 Zarządzenie nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Psary z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie:... Usunięcie Admin ZARZĄDZENIE NR 0050.002.2018
Usunięcie Admin WYNIKI KONSULTACJI