Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  O GMINIE

    O Gminie
  Położenie

  Gmina Psary o pow. 4.570 ha, leży w północnej strefie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Otoczona jest wyspowymi wzgórzami triasowymi, a w części centralnej rozciąga się Kotlina Psarska. Gmina Psary utworzona jest z 10 sołectw: Brzękowice, Dąbie, Goląsza, Góra Siewierska, Gródków, Malinowice, Preczów, Psary, Sarnów, Strzyżowice. Dużą zaletą gminy jest bliskie sąsiedztwo dużych miast: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Bytomia.

  Ludność

  W przeważającej części ludność gminy stanowią rodziny robotnicze. Liczba mieszkańców wynosi ogółem 11.514 osoby (stan na 31 marzec 2013 roku). Największym atutem gminy jest fakt, że około 24% mieszkańców to ludzie do 25 roku życia.

  Środowisko naturalne

  Klimat gminy nie posiada właściwości, które w znacznym stopniu różniłyby go od klimatu całej Polski. Suma rocznych opadów wynosi około 600 mm. Klimat charakteryzuje się małą ilością wiatrów. Mają one przeważnie kierunek południowo-zachodni.

  Przyroda

  Największym bogactwem naturalnym gminy są lasy. Łączna ich powierzchnia wynosi 578 ha, co stanowi 15% powierzchni gminy. W planach zagospodarowania gminy myśli się o powiększeniu ich powierzchni, jak również wprowadzeniu w teren zabudowy rekreacyjnej.

  Edukacja

  W gminie jest obecnie 1 gimnazjum, 4 szkoły podstawowe i 2 przedszkola wraz z 2 oddziałami przedszkolnymi.

  Ośrodki kultury

  Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie wraz z 3 świetlicami: w Dąbiu, Goląszy Górnej i Preczowie oraz Dom Kultury w Sarnowie, a także Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach (centrala) oraz filie: nr 1 GBP w Dąbiu, nr 2 GBP w Strzyżowicach, nr 3 GBP w Sarnowie.

  Ochotnicza Straż Pożarna

  Na terenie gminy funkcjonuje 7 Ochotniczych Straży Pożarnych: w Psarach, Górze Siewierskiej, Strzyżowicach, Dąbiu, Sarnowie, Preczowie i Goląszy. OSP zrzeszają 295 czynnych strażaków.

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  OPS swoją działalnością obejmuje teren naszej gminy. Udziela wsparcia rodzinom będącym w trudnych sytuacjach życiowych w różnych formach: finansowej, usługowej i w naturze. Przy tutejszym ośrodku działa Punk Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i przemocy.

  Sport i rekreacja

  Duża grupa młodzieży ma do dyspozycji 6 boisk sportowych. Około 200 młodych piłkarzy ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności sportowych oraz rozwoju fizycznego. W centrum gminy znajduje się stadion "ISKRY" Psary.

  Herb i Flaga  Herb został nadany Gminie Psary Uchwałą Nr XL/279/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. Rady Gminy. W załączniku nr 1 powyższej uchwały czytamy:
  Część składowa herbu: Tarcza trójpolowa, hiszpańska, godło. Pierwsze pole górne w pas w kolorze błękitnym, na którym znajduje się połowa orła w pas Piastów Śląskich - kolor złoty. W drugim, prawym dolnym polu w kolorze białym kłos zboża, kilof i pyrlik - kolor złoty. W trzecim, lewym dolnym polu w kolorze zielonym - złoty pies
  Projekt herbu Gminy Psary jest związany z symboliką Piastów Śląskich. Kolory tarcz, niebieski i biały to kolory Śląska. Na niebieskim tle znajduje się orzeł Piastów Śląskich. Kłos zboża to tereny rolnicze, pyrlik i kilof to symbole górnicze. Pies jako symbol Gminy Psary wiąże się historycznie z hodowlą psów myśliwskich, kolor zielony - tereny leśne.  Uchwała nr VII/61/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawia barwy flagi Gminy Psary.
  Rada Gminy Psary uchwala:
  § 1
  Flagę administracyjną Gminy Psary: płat flagi o wymiarach 100 x 160 cm. W górnej części klin w kolorze żółtym, środkowy klin biały na którym umieszczony jest herb gminy w pełnej grafice. W dolnej części klin w kolorze niebieskim.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra