Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.023.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania... 2020-03-13 07:33:16 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki 0050.23.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2020 WÓJTA GMINY PSARY 2020-03-12 15:45:03 Publikacja Piotr Gawron 0050.22.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2020 WÓJTA GMINY PSARY 2020-03-12 15:45:03 Publikacja Piotr Gawron 0050.22.2020
2020 ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2020 WÓJTA GMINY PSARY Z DNIA 11.03.2020 r. w sprawie: odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. 2020-03-12 15:45:03 Publikacja Piotr Gawron 0050.22.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.023.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania... 2020-03-12 15:45:03 Publikacja Piotr Gawron 0050.23.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.023.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania... 2020-03-12 15:45:03 Publikacja Piotr Gawron 0050.23.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.023.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania... 2020-03-12 15:45:03 Publikacja Piotr Gawron 0050.23.2020
04 - ROVIII.271.001.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro... 2020-03-12 13:35:06 Publikacja Piotr Gawron ROVIII.271.001.2020
03 - RRiPVI.042.1.2020 ZAWIADOMIENIE O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie „Dostawa zestawów interaktywnych na potrzeby... 2020-03-11 10:20:42 Publikacja Dymitr Wierżbicki RRIPVI.042.1.2020
ZP.271.04.2020 ZP.271.04.2020 2020-03-10 15:51:31 Publikacja Dymitr Wierżbicki ZP.271.04.2020
ZP.271.04.2020 ZP.271.04.2020 2020-03-10 15:51:31 Publikacja Dymitr Wierżbicki ZP.271.04.2020
2020 Obwieszczenie Regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach 2020-03-10 10:19:27 Publikacja Dymitr Wierżbicki OBWIESZCZENIE
ZP.271.02.2020 Informacja z otwarcia ofert; Oświadczenie o grupie kapitałowej na: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania... 2020-03-09 15:56:55 Publikacja Dymitr Wierżbicki ZP.271.02.2020
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie... 2020-03-09 14:33:59 Aktualizacja Dymitr Wierżbicki KLAUZULA INFORMACYJ4
11 - RPPII.7021.2.2020 Ogłoszenie zmiany do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą : „Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych pojemników... 2020-03-09 13:47:45 Publikacja Dymitr Wierżbicki RPPII.7021.2.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2020-03-06 11:40:57 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.20.2020
2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych... 2020-03-06 11:40:57 Publikacja Dymitr Wierżbicki 0050.21.2020
05 - RIRV.7013.1.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty 2020-03-05 15:46:43 Publikacja Dymitr Wierżbicki RIRV.7013.1.2020
03 - RRiPVI.042.1.2020 Unieważnienie wyboru oferty 2020-03-05 14:46:17 Publikacja Dymitr Wierżbicki RRIPVI.042.1.2020
03 - RRiPVI.042.1.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-03-04 14:54:36 Publikacja Dymitr Wierżbicki RRIPVI.042.1.2020