Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
  • Strona główna
  • O Gminie
  • Statut Gminy
  • Budżet Gminy
  • Majątek Gminy
  • Jednostki Organizacyjne Gminy
  • Jednostki Pomocnicze
  • Organizacje pozarządowe
  • RADA GMINY
  • Biuro Rady Gminy
  • Komisje Rady Gminy
  • Plany pracy Komisji i Rady
  • Protokoły
  • Uchwały Rady Gminy
  • Akty Prawa Miejscowego
  • Sprawozdania
  • Oświadczenia majątkowe
  • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
  • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
  • Protokoły
  • Uchwały
  • URZĄD GMINY
  • Regulamin Organizacyjny
  • Kierownictwo Urzędu Gminy
  • Referaty Urzędu
  • Oświadczenia Majątkowe
  • Pomieszczenia Urzędu
  • Struktura Organizacyjna
  • PRACA URZĘDU
  • Regulamin pracy
  • Załatwianie Spraw
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Opłaty, czynsze, podatki
  • Archiwa Urzędu
  • Procedury Prawne
  • Konkursy
  •       -- Urząd Gminy w Psarach
             --- Ogłoszenia o naborze
                ---- rok 2003
                ---- rok 2004
                ---- rok 2005
                ---- rok 2006
                ---- rok 2007
                ---- rok 2008
                ---- rok 2009
                ---- rok 2010
                ---- rok 2011
                ---- rok 2012
                ---- rok 2013
                ---- rok 2014
                ---- rok 2015
                ---- rok 2016
             --- Lista kandydatów
             --- Wyniki naboru
             --- Dokumenty do pobrania
             --- rok 2017
             --- rok 2018
          -- Jednostki Organizacyjne
  • Działalność Gospodarcza
  • INFORMACJE URZĘDU
  • Stypendia
  • Konsultacje społeczne
  • Plany i programy
  • Inwestycje
  • Zarządzenia Wójta
  • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
  • Sprawozdania Wójta
  • Wyniki kontroli
  • Audyt
  • Udostępnienie informacji publicznej
  • PRZETARGI
  • Przetargi - Urząd Gminy Psary
  • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
  • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
  • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • Emisja obligacji
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Gospodarka odpadami
  • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
  • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
  • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
  • Programy
  • Pomniki przyrody
  • WYBORY
  • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
  • Referenda
  • Wybory samorządowe
  • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego
  • Wybory Prezydenta RP
  • Wybory ławników sądowych
  • DRUKI DO POBRANIA
  • Druki do pobrania
  • Odnośniki do stron WWW
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • PRACA URZĘDU   \  KONKURSY   \  URZąD GMINY W PSARACH   \  OGłOSZENIA O NABORZE   \  ROK 2014

      OGŁOSZENIE O NABORZE

    Wójt Gminy Psary ogłasza II otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i kształtowania zieleni.


    Lista załączników
    1. Ogłoszenie o naborze
      udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      OGŁOSZENIE O NABORZE

    Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i kształtowania zieleni.


    Lista załączników
    1. Ogłoszenie o naborze
      udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      OGŁOSZENIE O NABORZE

    Wójt Gminy Psary ogłasza nabór kandydatów na trenerów środowiskowych w ramach Programu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.


    Lista załączników
    1. Ogłoszenie o naborze
      udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra