Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 •       -- Urząd Gminy w Psarach
           --- Ogłoszenia o naborze
              ---- rok 2003
              ---- rok 2004
              ---- rok 2005
              ---- rok 2006
              ---- rok 2007
              ---- rok 2008
              ---- rok 2009
              ---- rok 2010
              ---- rok 2011
              ---- rok 2012
              ---- rok 2013
              ---- rok 2014
              ---- rok 2015
              ---- rok 2016
           --- Lista kandydatów
           --- Wyniki naboru
           --- Dokumenty do pobrania
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Jednostki Organizacyjne
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRACA URZĘDU   \  KONKURSY   \  URZąD GMINY W PSARACH   \  OGłOSZENIA O NABORZE   \  ROK 2014

    OGŁOSZENIE O NABORZE

  Wójt Gminy Psary ogłasza II otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i kształtowania zieleni.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O NABORZE

  Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i kształtowania zieleni.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O NABORZE

  Wójt Gminy Psary ogłasza nabór kandydatów na trenerów środowiskowych w ramach Programu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra