Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 •       -- za rok 2003
        -- za rok 2004
        -- za rok 2005
        -- za rok 2006
        -- za rok 2007
        -- za rok 2008
        -- za rok 2009
        -- za rok 2010
        -- za rok 2011
        -- za rok 2012
        -- za rok 2013
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  INWESTYCJE   \  ZA ROK 2013

    Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - plac przed remizą OSP w Strzyżowicach, ul. Belna 1

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa stojaków i kompostowników dla mieszkańców Gminy Psary z podziałem na 2 zadania

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i biblioteki w Psarach przy ul. Szkolnej 45

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Psary

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary cz. I: Przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej, ul. Szopena 5 w zakresie rozbudowy

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r.

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra