Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2013

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "informacji o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-12-11
  2. Załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE

  W związku z kradzieżą w dniu 29.10.2013r. kwitariusza przychodowego K-103 Urząd Gminy Psary unieważnia druki ścisłego zarachowania od nr 6489306 - 6489400.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  w sprawie: "Przebudowy wodociągów fi 100 - fi 200 w ulicach Łączna, Boczna, Grabowa, Kamienna, Gródkowska w Psarach" na działkach ozn. nr ewid. 2546/21, 2546/22 k.m. 3 obręb Psary.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-10-07
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "Przebudowa drogi powiatowej 4782S w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i remontem nawierzchni w Brzekowicach Górnych, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-09-17
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "Węzeł komunikacyjny tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-09-16
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

  w sprawie: "Przebudowy wodociągów fi 100 - fi 200 w ulicach Łączna, Boczna, Grabowa, Kamienna, Gródkowska w Psarach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-09-13
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "Przebudowy wodociągów fi 100 - fi 200 w Psarach w ulicach Łączna, Boczna, Grabowa, Kamienna, Gródkowska w Psarach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-08-29
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "Przebudowy wodociągów fi 100 - fi 200 w Psarach w ulicach Łączna, Boczna, Grabowa, Kamienna, Gródkowska w Psarach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-07-31
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "Przebudowy drogi powiatowej 4782S w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i remontem nawierzchni w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-07-25
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT ALBA POŁUDNIE SP. Z O.O.

  Komunikat Alba Południe Sp. z o.o.
  z dnia 13 czerwca 2013 roku

  w sprawie: odbioru pojemników na odpady komunalne.


  Lista załączników
  1. Komunikat Alba Południe Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowościach Mierzęcice oraz Sadowie".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-06-18
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie "Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowościach Mierzęcice oraz Sadowie".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-06-03
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4782S w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i remontem nawierzchni w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-06-03
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Preczów".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-06-03
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UŁATWIENIA W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

  Od tego roku wymeldowania i zameldowania można załatwić w jednym urzędzie. Jednym z ułatwień dla osób, które muszą wykonać obowiązek meldunkowy jest możliwość zameldowania i wymeldowania w jednym urzędzie. Do tej pory obywatel musiał najpierw wymeldować się w miejscu dotychczasowego zameldowania i dopiero potem zameldować w nowym miejscu pobytu.Teraz wszystko można załatwić w jednym urzędzie. Przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu stałego można dokonać jednoczesnego wymeldowania z poprzedniego miejsca wskazując adres, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego nie trzeba podawać informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładać książeczki wojskowej. Więcej informacji na temat  zameldowania i wymeldowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Psarach pokój nr 3 /parter/, nr tel.: 32 294 49 30

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastruktura towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-05-15
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice oraz Przeczyce wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-9 zlokalizowaną w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego oraz sieci wodociągowej do przedmiotowej przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-04-30
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowościach Mierzęcice oraz Sadowie".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-04-16
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w 2013 r. na terenie Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice oraz Przeczyce wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-9 zlokalizowaną w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego oraz sieci wodociągowej do przedmiotowej przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-04-15
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania adminsitracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Przebudowa drogi powiatowej 4782S w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i remontem nawierzchni jezdni w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-02-27
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice oraz Przeczyce wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-9 zlokalizowaną w Mierzęcicach przy ul. Głowackiego oraz sieci wodociągowej do przedmiotowej przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-02-26
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastruktura towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-02-13
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary w sprawie wydania postanowienia nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 04.01.2013r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2013-01-04
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice..."


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 07-01-2013
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra