Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2012

    KONSULTACJE SPOŁECZNE

  ZARZADZENIE NR 0050.71.2012
  WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 7 grudnia 2012 roku

  w sprawie: "przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


  Lista załączników
  1. Konsultacje społeczne - ZARZADZENIE NR 0050.71.2012 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 7 grudnia 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-7 w miejscowości Sadowie przy ul. Krótkiej oraz sieci wodociągowej do ww. przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-15 w miejscowości Przeczyce przy ul. 21 Stycznia i ul. Zielonej oraz sieci wodociągowej do przedmiotowej przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania dowodowego na: "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-7 w miejscowości Sadowie przy ul. Krótkiej oraz sieci wodociągowej do ww. przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 22-10-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-15 w miejscowości Przeczyce przy ul. 21 Stycznia i ul. Zielonej oraz sieci wodociągowej do przedmiotowej przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 19-10-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie: "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-7 w miejscowości Sadowie przy ul. Krótkiej oraz sieci wodociągowej do ww. przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 05-10-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompownią ścieków sanitarnych PS-15 w miejscowości Przeczyce przy ul. 21 Stycznia i ul. Zielonej oraz sieci wodociągowej do przedmiotowej przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 07-09-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina

  w sprawie: "Instalacja do produkcji brykietow na bazie odzysku odpadow organicznych podlegajacych biodegradacji - zbieranie i odzysk odpadow innych niz niebezpieczne na terenie dzialki nr ewid.164 w miejscowosci Strzyzowice gmina Psary".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina - 03-09-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Preczów.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 27-07-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O NABORZE NA DZIAŁANIA: MAŁE PROJEKTY, ODNOWA I ROZWÓJ WSI, TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  Ogłoszenia o naborze na działania: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o naborze
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie  Wójta Gminy Psary  dotyczące wydania decyzji Wójta Gminy Psary Nr RPPIV.7624-005-1/10 z dnia 2 lipca 2012  r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Budowa centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji, budowa przyłącza wodociągowego, budowa kanalizacji wody opadowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza gazowego, budowa przyłącza elektrycznego oraz kanalizacji teletechnicznej" na działkach nr 10 k.m. 52 i nr 17 k.m. 51 w Czeladzi (obecnie działki o numerach 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 k.m. 52 i 17/1, 17/2 k.m. 51), którego inwestorem jest INVEST PARK 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-113 Warszawa, ul. Emilii  Plater 53.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 03-07-2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 28 czerwca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o "Zmianie sposobu zagospodarowania terenu - uruchomienie punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Strzyżowice przy ul. Szosowej 35".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 28 czerwca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

  Zawiadomienie - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu na bazie odzysku odpadów organicznych podlegających biodegradacji - Strzyżowice gmina Psary.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie - raport o oddziaływaniu na środowisko
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wszczęciu postępowania administracyjnego: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych PS-2 w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Wojska Polskiego i PS-5 w miejscowości Sadowie oraz sieci wodociągowej do przedmiotowych przepompowni".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE GMINY W PSARACH

  Język migowy w Urzędzie Gminy w Psarach.


  Lista załączników
  1. Język migowy w Urzędzie Gminy w Psarach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 7 marca 2012 roku

  w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji, budowa przyłącza wodociągowego, budowa kanalizacji wody opadowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza gazowego, budowa przyłącza elektrycznego oraz kanalizacji teletechnicznej" na działkach nr 10 k.m. 52 i nr 17 k.m. 51 w Czeladzi z uwagi na zmianę zakresu inwestycji.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA

  Informacja o możliwości przystąpienia do grup producentów rolnych.


  Lista załączników
  1. Informacja o możliwości przystąpienia do grup producentów rolnych
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra