Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2011

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 15 grudnia 2011 roku

  w sprawie zawiadomienia że w dniu 14 grudnia 2011r. została wydana decyzja Nr RPPII.6220.010.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/20kV Sarnów zlokalizowanej w Sarnowie na działkach ewidencyjnych 460/2, 460/3, 465/4, 920/17, 920/18".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 15 grudnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH

  Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji Kolegium nr SKO-OŚ-428-1434/10963/11/BŁ z dnia 3 października 2011 r. w przedmiocie uchylenia decyzji Wójta Gminy Psary Nr RPPIV.7624-001/10 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


  Lista załączników
  1. Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji, budowa przyłącza wodociągowego, budowa kanalizacji wody opadowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza gazowego, budowa przyłącza elektrycznego oraz kanalizacji teletechnicznej" na działkach nr 10 k.m. 52 i nr 17 k.m. 51 w Czeladzi z uwagi na zmianę zakresu inwestycji.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 12 sierpnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  Obwieszczenie Starosty Będzińskiego
  z dnia 16 sierpnia 2011 roku

  w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z dnia 16 sierpnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  Obwieszczenie Starosty Będzińskiego
  z dnia 11 sierpnia 2011 roku

  w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach", która realizowana będzie na działkach o numerach geodezyjnych".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z dnia 11 sierpnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie  Wójta Gminy Psary  w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Psary Nr RPPIV.7624-001/10 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 26 lipca 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  Obwieszczenie Starosty Będzińskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowej w Psarach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z dnia 25 lipca 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.


  Lista załączników
  1. Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 6 czerwca 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuZmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. Kościuszki”


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 6 czerwca 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  Obwieszczenie Starosty Będzińskiego informujące o podjęciu na żądanie inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowej w Psarach".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Starosty Będzińskiego
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.


  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Zawiadomienie Wójta Gminy Psary o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie Wójta Gminy Psary z dnia 16 maja 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BĘDZINIE

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie informuje, że w dniach 01.05.-10.05.2010 na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących. Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów. Zrzuty szczepionki obejmą całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km2. Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów: 6091614,6091615 (tel./faks).


  Lista załączników
  1. Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce nr 462/3, k.m. 4, obręb Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 11 marca 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. Kościuszki.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 7 lutego 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 7 lutego 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Budowa centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji, budowa  przyłącza wodociągowego, budowa kanalizacji wody opadowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza gazowego, budowa przyłącza elektrycznego oraz kanalizacji teletechnicznej, na działkach o nr 10 k.m. 52 i nr 17 k.m. 51 w Czeladzi”, którego inwestorem jest: INVEST PARK 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 13 stycznia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie wydania decyzji Nr RPPIV.7624-008/10 z dnia 10 stycznia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Zmiana sposobu zagospodarowania budynku gospodarczego na budynek związany z naprawą układów klimatyzacji i chłodzenia, elektromechaniki i elektroniki” działkach: 404/5 i 405/3, k.m. 4 obręb Dąbie.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 11 stycznia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra