Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 •       -- Uchwały RIO
        -- Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Psary
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  BUDŬET GMINY   \  UCHWAłY RIO

    UCHWAŁA NR 4200/IV/29/2018
  Uchwala Nr 4200/IV/29/2018
  z dnia 19 stycznia 2018 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu gminy Psary wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/IV/29/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/IV/28/2018
  Uchwala Nr 4200/IV/28/2018
  z dnia 19 stycznia 2018 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu przyjętego w uchwałe budżetowej na 2018 rok gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/IV/28/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/IV/234/2017
  Uchwała Nr 4200/IV/233/2017
  z dnia 14 grudnia 2017 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/IV/234/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/IV/233/2017
  Uchwała Nr 4200/IV/233/2017
  z dnia 14 grudnia 2017 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/IV/233/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/IV/232/2017
  Uchwała Nr 4200/IV/232/2017
  z dnia 14 grudnia 2017 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowejw Katowicach

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/IV/232/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/134/2017
  Uchwała Nr 4200/III/134/2017
  z dnia 10 lipca 2017 roku
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Psary obligacji komunalnych w łącznej wysokości 21.500.000 zł

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/III/134/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/58/2017
  Uchwała Nr 4200/III/58/2017
  z dnia 13 kwietnia 2017 roku
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/III/58/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/III/81/2014
  Uchwala Nr 4100/111/81/2014
  z dnia 15 kwietnia 2014 roku
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4100/III/81/2014
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/III/53/2013
  Uchwala Nr 4100/111/52/2013
  z dnia 7 lutego 2013 roku
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Psary, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4100/III/53/2013
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/80/2016
  Uchwała Nr 4200/III/80/2016
  z dnia 18 kwietnia 2016 roku
  III Skladu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/III/80/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/V/37/2015

  Uchwała Nr 4200/V/37/2015
  z dnia 27 stycznia 2015 roku
  V Skladu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 591.317,96 zl, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Psary


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4200/V/37/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/IV/211/2015

  Uchwała Nr 4200/IV/211/2015
  z dnia 25 września 2015 roku
  IV Skladu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłóżonej przez Wójta Gminy Psary informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2015 roku


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4200/IV/211/2015 z dnia 25 września 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/162/2015

  Uchwała Nr 4200/III/162/2015
  z dnia 30 listopada 2015 roku
  III Skladu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłóżonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4200/III/162/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/44/2015

  Uchwała Nr 4200/111/44/2015
  z dnia 28 kwietnia 2015 roku
  III Skladu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłóżonym przez Wójta Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4200/111/44/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/IV/256/2014

  Uchwała Nr 4100/IV/256/2014
  z dnia 4 grudnia 2014 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o przedłóżonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na Iata 2015 - 2035


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4100/IV/256/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/IV/188/2014

  Uchwała Nr 4100/IV/188/2014
  z dnia 1 października 2014 roku
  IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o przedłóżonej przez Wójta Gminy Psary informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4100/IV/188/2014 z dnia 1 października 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/54/2016

  UCHWAŁA NR 4200/III/54/2016

  z dnia 6 lutego 2016 roku

  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby

  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Psary, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zabowiązań


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/III/54/2016 z dnia 6 lutego 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4200/III/53/2016

  UCHWAŁA NR 4200/III/53/2016

  z dnia 6 lutego 2016 roku

  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby

  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie opinii i możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.146.486,80 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4200/III/53/2016 z dnia 6 lutego 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁY RIO

  Uchwała Nr 4100/III/250/2012, Uchwała Nr 4100/III/251/2012, Uchwała Nr 4100/III/252/2012
  z dnia 11 grudnia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.


  Lista załączników
  1. Uchwały RIO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/III/52/2013
  Uchwala Nr 4100/111/52/2013
  z dnia 7 lutego 2013 roku
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 4100/III/52/2014
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/V/78/2011

  Uchwała Nr 4100/V/78/2011
  z dnia 19 kwietnia 2011 roku
  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4100/V/78/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/V/32/2011

  Uchwała Nr 4100/V/32/2011
  z dnia 23 lutego 2011 roku
  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Psary, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4100/V/32/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/V/31/2011

  Uchwała Nr 4100/V/31/2011
  z dnia 23 lutego 2011 roku
  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.998.893 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 4100/V/31/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/V/171/2010

  Uchwała Nr 4100/V/171/2010
  z dnia 10 grudnia 2010 roku
  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.


  Lista załączników
  1. Uchwala Nr 4100/V/171/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/V/170/2010

  Uchwala Nr 4100/V/170/2010
  z dnia 10 grudnia 2010 roku
  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.807.255 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwala Nr 4100/V/170/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR 4100/V/169/2010

  Uchwala Nr 4100/V/169/2010
  z dnia 10 grudnia 2010 roku
  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


  Lista załączników
  1. Uchwala Nr 4100/V/169/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra