Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2017

    UCHWAŁA NR XXXVI/445/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/445/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/425/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/445/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/444/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/444/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/424/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/444/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/443/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/442/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/442/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/442/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/441/2017
  Uchwała Nr XXXVI/441/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/441/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/440/2017
  UCHWAŁA Nr XXXVI/440/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/440/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/439/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/439/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/439/2017
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/439/2017 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/438/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/438/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/438/2017
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/438/2017 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/437/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/437/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/437/2017
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/437/2017 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21.12.2017r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych oraz niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/433/2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/433/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/433/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/432/2017
  UCHWAŁA Nr XXXVI/432/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21.12.2017r.

  w sprawie: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2018 - 2020.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/432/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/431/2017
  UCHWAŁA Nr XXXVI/431/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21.12.2017r.

  w sprawie: uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/431/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/430/2017
  Uchwała Nr XXXV/430/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/430/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/429/2017
  UCHWAŁA Nr XXXV/429/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/429/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/428/2017
  UCHWAŁA Nr XXXV/428/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/428/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/427/2017
  UCHWAŁA Nr XXXV/427/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie: zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/427/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/426/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/426/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Psary poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/426/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/425/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/425/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2018 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/425/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/424/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/424/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/424/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/423/2017
  Uchwała Nr XXXV/423/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 roku

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/399/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września  2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/423/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/422/2017
  Uchwała Nr XXXV/422/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 roku

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/398/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/422/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/421/2017
  Uchwała Nr XXXV/421/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 roku

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/397/2017 Rady Gminy Psary z dnia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Emilii Gierczak w Gródkowie, ul.Leśna 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Emilii Gierczak w Gródkowie, ul.Leśna 2

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/421/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/420/2017
  Uchwała Nr XXXV/420/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/396/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/420/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/419/2017
  UCHWAŁA Nr XXXV/419/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.11.2017r.

  w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie stanowiącej własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/419/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/418/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/418/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.11.2017r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/418/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/417/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/417/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.11.2017r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/417/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/416/2017
  Uchwała Nr XXXV/416/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.11.2017r.

  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Psary na lata 2018-2020

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/416/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/415/2017
  UCHWAŁA Nr XXXV/415/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 listopada 2017 roku

  w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/415/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/414/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/414/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/414/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/413/2017
  Uchwała Nr XXXV/413/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 listopada 2017 roku

  w sprawie: przyjęcia programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/413/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/412/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/411/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice

  UCHWAŁA NIE PRZYJĘTA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/411/2017
  UCHWAŁA NR XXXV/411/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 listopada 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/411/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/410/2017
  Uchwała Nr XXXIV/410/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 października 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/410/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/409/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/408/2017
  UCHWAŁA Nr XXXIV/408/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2017 r.

  w sprawie: zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/408/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/407/2017
  UCHWAŁA Nr XXXIV/407/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 października 2017 r.

  w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/407/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/406/2017
  UCHWAŁA NR XXXIV/406/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.10.2017r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr działki 621/1 o powierzchni 0,0031 ha, położonej w Preczowie stanowiącej własność osób fizycznych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/406/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/405/2017
  UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.10.2017r.

  w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonych numerami działek 590 i 604/1 położonych w Preczowie, stanowiących własność osób fizycznych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/405/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/404/2017
  UCHWAŁA NR XXXIV/404/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2017r.

  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/344/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/404/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/403/2017
  UCHWAŁA NR XXXIV/403/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2017r.

  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/342/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/403/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/402/2017
  UCHWAŁA NR XXXIV/402/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2017r.

  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/341/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/402/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/401/2017
  Uchwała Nr XXXIII/401/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/401/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/400/2017
  UCHWAŁA Nr XXXIII/400/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/400/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/399/2017
  Uchwała Nr XXXIII/399/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września  2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/399/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/398/2017
  Uchwała Nr XXXIII/398/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/398/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/397/2017
  Uchwała Nr XXXIII/397/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września  2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/397/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/396/2017
  Uchwała Nr XXXIII/396/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/396/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/395/2017
  Uchwała Nr XXXIII/395/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/366/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/395/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/394/2017
  Uchwała Nr XXXIII/394/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/365/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/394/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/393/2017
  Uchwała Nr XXXIII/393/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/364/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/393/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/392/2017
  Uchwała Nr XXXIII/392/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/363/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/391/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/391/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/391/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/390/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII390/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/390/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/389/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/389/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/389/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/388/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/388/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/388/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/387/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/387/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/367/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwach Goląsza, Brzękowice, Dąbie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/387/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/386/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/386/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV/265/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/386/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/385/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/385/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVIII/322/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/385/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/384/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/384/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV/262/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/384/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/383/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/383/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVIII/324/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/383/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/382/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/382/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXI/362/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/324/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/382/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/381/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/381/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/381/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/380/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/380/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/380/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/379/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/379/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XLVIII/395/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/379/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 września 2017r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości ozn. nrnr działek 523,524/3 zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Psarach przy ul. Łącznej 21,stanowiącej własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/377/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/376/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/376/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie: gminnego bonu żłobkowego

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/376/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/375/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/375/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/375/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/374/2017
  Uchwała nr XXXII/374/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 sierpnia 2017r.

  W sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/374/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/373/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/373/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/373/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/372/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/372/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/372/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/371/2017
  UCHWAŁA Nr XXXII/371/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 sierpnia 2017r.

  w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 929/5 położonej w Preczowie, stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni " Samopomoc Chłopska" Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/371/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/370/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/370/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/220/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/370/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/369/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/369/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/369/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/368/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/368/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017r.

  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary na lata 2016-2023

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/368/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/367/2017
  UCHWAŁA NR XXXII/367/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31.08.2017 r.

  w sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Psarach.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/367/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/366/2017
  Uchwała Nr XXXII/366/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/366/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/365/2017
  Uchwała Nr XXXII/365/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/365/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/364/2017
  Uchwała Nr XXXII/364/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/364/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/363/2017
  Uchwała Nr XXXII/363/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  w sprawie: przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/363/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/362/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/362/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/324/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 201 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/362/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/361/2017
  UCHWAŁA Nr XXXI/361/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie : przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/361/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/360/2017
  UCHWAŁA Nr XXXI/360/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie : zmiany uchwały nr XXVI/294/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary - etap I" oraz zmiany uchwały nr XXVIII/320/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy wodociągów na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/360/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/359/2017
  Uchwała Nr XXXI/359/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/359/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/358/2017
  UCHWAŁA Nr XXXI/358/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/274/2016 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/358/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/357/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/357/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/357/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/356/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/356/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/356/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/355/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/355/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/355/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/354/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/354/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/354/2017
  2. UCHWAŁA NR XXXI/354/2017 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/353/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/353/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/353/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/352/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/352/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary


  UCHWAŁA NIEWAŻNA

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/352/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/351/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/351/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV/261/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/351/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/350/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/350/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku byłej szkoły w Malinowicach, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/350/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/349/2017
  Uchwała Nr XXXI/349/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21 czerwca 2017roku

  w sprawie: przejęcia przez Szkołę Podstawową w Psarach, ul. Szkolna 32 mienia, wierzytelności i zobowiązań oraz dokumentacji Gimnazjum im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Psarach z siedzibą w Psarach, ul. Szkolna 32


  UCHWAŁA NIEWAŻNA

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/349/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/348/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/348/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/348/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/347/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/347/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Psary, Wiceprzewodniczących Rady i Radnych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/347/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/346/2017
  Uchwała Nr XXXI/346/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/346/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/345/2017
  UCHWAŁA Nr XXXI/345/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 21 czerwca 2017 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/335/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/345/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/344/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/344/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/344/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/343/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/343/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/343/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/342/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/342/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/342/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/341/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/341/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/341/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/340/2017
  UCHWAŁA NR XXXI/340/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2017r.

  w sprawie: rozpatrzenia pisma z dnia 10.05.2017r. od Dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/340/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/339/2017
  UCHWAŁA NR XXX/339/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/339/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/338/2017
  Uchwała Nr XXX/338/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/338/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/337/2017
  UCHWAŁA NR XXX/337/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/337/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/336/2017
  UCHWAŁA NR XXX/336/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/336/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/335/2017
  .
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/334/2017
  Uchwała Nr XXX/334/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/334/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/333/2017
  UCHWAŁA Nr XXX/333/2017
  Rady Gminy Psary z
  dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/333/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/332/2017
  UCHWAŁA NR XXX/332/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 15 maja 2017r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości ozn nr działki 1046/6 o powierzchni 0,0667 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gródków, stanowiącej własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/332/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/331/2017
  UCHWAŁA NR XXX/331/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 15 maja 2017r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej ozn. nr 718/6 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Gródków, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/331/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/330/2017
  UCHWAŁA NR XXX/330/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017 r.

  w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Góra Siewierska

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/330/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/329/2017
  Uchwała Nr XXX/329/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 15 maja 2017r.

  w sprawie: przyjęcia "Programu ochrony środowiska Gminy Psary na lata 2017-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/329/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/328/2017
  UCHWAŁA NR XXX/328/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017 roku

  w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Psary w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/328/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/327/2017
  UCHWAŁA NR XXX/327/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/327/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/326/2017
  UCHWAŁA NR XXX/326/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 15 maja 2017r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2016 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/326/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/325/2017
  Uchwała Nr XXIX/325/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 11 kwietnia 2017r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Psary, dotyczących wejścia gminy Psary w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/325/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/324/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/324/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/324/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/323/2017
  UCHWAŁA NR XVIII/323/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie : uchylenia uchwały nr XXIV/263/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/323/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/321/2017
  UCHWAŁA NR XVIII/321/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie : uchylenia uchwały nr XXIV/264/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/321/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/320/2017
  UCHWAŁA Nr XXVIII/320/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy wodociągów na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/320/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/319/2017
  Uchwała Nr XXVIII/319/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2017 - 2038

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/319/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/318/2017
  UCHWAŁA Nr XXVIII/318/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/318/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/317/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/317/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/284/2016 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/317/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/316/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/316/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

  UCHWAŁA NIEWAŻNA

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/316/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/315/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/315/2017
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 30 marca 2017 r.

  w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie uznanym za pomnik przyrody Uchwałą nr XII/127/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody lipy rosnącej przy drodze gminnej w Psarach

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/315/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/314/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/314/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/314/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/313/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/313/2017
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 30 marca 2017 r.

  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2017 r."

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/313/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/312/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/312/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/312/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/310/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/310/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” zmienionej uchwały nr XIII/141/2015 Rady Gminy Psary z 26 listopada 2015 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/310/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/309/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/309/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/309/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/308/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/308/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/308/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/307/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/307/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/307/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/306/2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/306/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 marca 2017r .

  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/144/2015 z dnia 30.12.2015r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/306/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/305/2017
  Uchwała Nr XXVIII/305/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości wsi „Brzękowice-Wał” na wieś „Brzękowice Wał”.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/305/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/304/2017
  Uchwała Nr XXVII/304/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/304/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/303/2017
  UCHWAŁA Nr XXVII/303/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/303/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/302/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/302/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2017r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/302/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/301/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/301/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Psary na lata 2017-2021

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/301/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/300/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/300/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Psary na lata 2017-2020

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/300/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/299/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/299/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/299/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/298/2017
  Uchwała Nr XXVII/298/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o połączenie wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna i zmianę rodzaju miejscowości Goląsza Biska - wieś na Goląsza Biska – przysiółek wsi Goląsza Dolna.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/298/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/297/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/297/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/297/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/296/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/296/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/296/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/295/2017
  Uchwała Nr XXVII/295/2017
  Rady GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/295/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/294/2017
  UCHWAŁA Nr XXVI/294/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 stycznia 2017 r.

  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary - etap I”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/294/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/293/2017
  Uchwała Nr XXVI/293/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 stycznia 2017 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2017–2037

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/293/2017
  2. UCHWAŁA NR XXVI/293/2017 - załącznik nr 1
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/292/2017
  UCHWAŁA Nr XXVI/292/2017
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 stycznia 2017 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/279/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. ws. budżetu gminy na 2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/292/2017
  2. UCHWAŁA NR XXVI/292/2017 - załącznik nr2
  3. UCHWAŁA NR XXVI/292/2017 - załącznik nr 2a
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/291/2017
  Uchwała Nr XXVI/291/2017
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 stycznia 2017 roku

  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIV/270/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/291/2017
  2. SPROSTOWANIE UCHWAŁY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/290/2017
  UCHWAŁA NR XXVI/290/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 stycznia 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/290/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/289/2017
  UCHWAŁA NR XXVI/289/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 stycznia 2017 r.

  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/289/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/288/2017
  UCHWAŁA NR XXVI/288/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 stycznia 2017r.

  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Brzękowice-Wał konsultacji społecznych, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości wsi Brzękowice-Wał na wieś Brzękowice Wał.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/288/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra