Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
           --- Zarządzenie nr 0050.04.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.14.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.13.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.18.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.20.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.21.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.23.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.24.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.27.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.29.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.30.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.31.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.39.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.40.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.41.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.45.2016
           --- Zarządzenie nr 0050. .2016
           --- Zarządzenie nr 0050.54.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.58.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.56.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.57.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.61.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.63.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.68.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.71.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.75.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.77.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.81.2016
           --- Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Środowiska oraz o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
           --- Zarządzenie nr 0050.90.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.91.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.92.2016
           --- Zarządzenie nr 0050.89.2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  KONSULTACJE SPOłECZNE   \  ROK 2016

    KONSULTACJE SPOŁECZNE - ROK 2016
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  33 14.11.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.89.2016 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu zmiany Programu wspólpracy gminy Psary z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017
  32 14.11.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.92.2016 Przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
  31 14.11.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.91.2016 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Psary przez podmioty nienalezace do sektora finansów publicznych.
  30 14.11.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.90.2016 Przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne
  29 17.10.2016r.
  Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Środowiska oraz o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  28 10.10.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.81.2016 Przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Psary
  27 30.09.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.77.2016 Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Psary na lata 2016-2025
  26 15.09.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.75.2016 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zaliczenia drogi w miejscowości Brzękowice Wał do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tej drogi.
  25 02.09.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.71.2016 Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn.„Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary” w ramach Działania 12.1, Poddziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  24 16.08.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.68.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Psary na lata 2017-2020
  23 22.07.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.63.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 65 obręb Sarnów
  22 15.07.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.61.2016 Przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary programu pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary na lata 2015-2032"
  21 13.06.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.57.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  20 13.06.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.56.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary
  19 13.06.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.58.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/207/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  18 01.06.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.54.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  17 06.05.2016r.
  Zarządzenie nr 0050..2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych
  16 06.05.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.45.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  15 20.03.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.41.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Wójta Gminy Psary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  14 18.03.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.40.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary"
  13 18.04.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.39.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary"
  12 14.03.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.31.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały
  11 14.03.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.30.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały
  10 9.03.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.29.2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/121/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów”
  09 7.03.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.27.2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  08 29.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.24.2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2016 r."
  07 29.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.23.2016 Przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – etap 2” w ramach Działania 4.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  06 22.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.21.2016 Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary” w ramach Działania 4.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  05 16.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.20.2016 Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.
  04 10.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.18.2016 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  03 01.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.13.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary” w ramach działania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  02 01.02.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.14.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn. „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary” w ramach działania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  01 20.01.2016r.
  Zarządzenie nr 0050.4.2016 Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zarządzenie nr 0050.04.2016
  2. Zarządzenie nr 0050.14.2016
  3. Zarządzenie nr 0050.13.2016
  4. Zarządzenie nr 0050.18.2016
  5. Zarządzenie nr 0050.20.2016
  6. Zarządzenie nr 0050.21.2016
  7. Zarządzenie nr 0050.23.2016
  8. Zarządzenie nr 0050.24.2016
  9. Zarządzenie nr 0050.27.2016
  10. Zarządzenie nr 0050.29.2016
  11. Zarządzenie nr 0050.30.2016
  12. Zarządzenie nr 0050.31.2016
  13. Zarządzenie nr 0050.39.2016
  14. Zarządzenie nr 0050.40.2016
  15. Zarządzenie nr 0050.41.2016
  16. Zarządzenie nr 0050.45.2016
  17. Zarządzenie nr 0050. .2016
  18. Zarządzenie nr 0050.54.2016
  19. Zarządzenie nr 0050.58.2016
  20. Zarządzenie nr 0050.56.2016
  21. Zarządzenie nr 0050.57.2016
  22. Zarządzenie nr 0050.61.2016
  23. Zarządzenie nr 0050.63.2016
  24. Zarządzenie nr 0050.68.2016
  25. Zarządzenie nr 0050.71.2016
  26. Zarządzenie nr 0050.75.2016
  27. Zarządzenie nr 0050.77.2016
  28. Zarządzenie nr 0050.81.2016
  29. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Środowiska oraz o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  30. Zarządzenie nr 0050.90.2016
  31. Zarządzenie nr 0050.91.2016
  32. Zarządzenie nr 0050.92.2016
  33. Zarządzenie nr 0050.89.2016
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra