Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
  • Strona główna
  • O Gminie
  • Statut Gminy
  • Budżet Gminy
  • Majątek Gminy
  • Jednostki Organizacyjne Gminy
  • Jednostki Pomocnicze
  • Organizacje pozarządowe
  • RADA GMINY
  • Biuro Rady Gminy
  • Komisje Rady Gminy
  • Plany pracy Komisji i Rady
  • Protokoły
  • Uchwały Rady Gminy
  • Akty Prawa Miejscowego
  • Sprawozdania
  • Oświadczenia majątkowe
  • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
  • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
  • Protokoły
  • Uchwały
  • URZĄD GMINY
  • Regulamin Organizacyjny
  • Kierownictwo Urzędu Gminy
  • Referaty Urzędu
  • Oświadczenia Majątkowe
  • Pomieszczenia Urzędu
  • Struktura Organizacyjna
  • PRACA URZĘDU
  • Regulamin pracy
  • Załatwianie Spraw
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Opłaty, czynsze, podatki
  • Archiwa Urzędu
  • Procedury Prawne
  • Konkursy
  • Działalność Gospodarcza
  • INFORMACJE URZĘDU
  • Stypendia
  • Konsultacje społeczne
  • Plany i programy
  • Inwestycje
  •       -- za rok 2003
          -- za rok 2004
          -- za rok 2005
          -- za rok 2006
          -- za rok 2007
          -- za rok 2008
          -- za rok 2009
          -- za rok 2010
          -- za rok 2011
          -- za rok 2012
          -- za rok 2013
  • Zarządzenia Wójta
  • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
  • Sprawozdania Wójta
  • Wyniki kontroli
  • Audyt
  • Udostępnienie informacji publicznej
  • PRZETARGI
  • Przetargi - Urząd Gminy Psary
  • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
  • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
  • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • Emisja obligacji
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Gospodarka odpadami
  • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
  • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
  • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
  • Programy
  • Pomniki przyrody
  • WYBORY
  • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
  • Referenda
  • Wybory samorządowe
  • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego
  • Wybory Prezydenta RP
  • Wybory ławników sądowych
  • DRUKI DO POBRANIA
  • Druki do pobrania
  • Odnośniki do stron WWW
  • Serwis
  • rejestr zmian
  • statystyki odwiedzin
  • instrukcja obsługi
  • redakcja BIP
  • administracja stroną BIP
  • INFORMACJE URZĘDU   \  INWESTYCJE   \  ZA ROK 2011

      Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zakup i dostawa stojaków na worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów tzw. czteropaków

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowaneg

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2011/2012

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Jestem wyjątkowy w klasach I-III, Szkół Podstawowych na terenie

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn: Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu publicznym w Sarnowie i Strzyżowicach

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn.: Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Psarach

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

    .

      udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra