Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Skarbnik Gminy
    
Katarzyna Bochenek
Kontakt
Telefon/Fax
32 294 49 00
Dyżury
           
               
Opis Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

Do zadań Skarbnika należy:

   organizowanie i prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

   organizowanie i wykonywanie obsługi budżetu Gminy;

   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

   dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

   dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

   kontrasygnata dokumentów, na podstawie których Gmina zaciąga zobowiązania stanowiące podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;

   opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy;

   sporządzanie rocznych projektów budżetu Gminy i przedkładanie ich w obowiązującym trybie do uchwalenia;

   koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy;

   kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmiany oraz prowadzenie sprawozdawczości i analiz;

   kontrolowanie prawidłowości dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych;

   przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta, dotyczących budżetu Gminy;

   opracowywanie przy współudziale kierowników poszczególnych referatów rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.

Skarbnik bezpośrednio nadzoruje Referat Finansów i Podatków.

Skarbnik przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”.

Skarbnik sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania nadzorowanego referatu.

Skarbnik bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 09:51:43
Data utworzenia 2009-08-04
Data udostępnienia 2018-07-04 13:52:50
Osoba odpowiedzialna Piotr Gawron
Udostępnił Dymitr Wierżbicki