Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sekretarz Gminy
    
Mirella Barańska-Sorn
Kontakt
Tel/Fax
32 294 49 00
Dyżury
               
             
Opis Sekretarz wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta. Sekretarz jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Oświaty oraz bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych. Tym samym bezpośrednio organizuje, koordynuje, nadzoruje i kontroluje sprawy wchodzące w zakres działalności:

Referatu Organizacyjnego i Oświaty, a w szczególności:

   obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy;

   obsługa kancelaryjna Urzędu;

   ewidencja ludności i dowody osobiste;

   ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

   bezpieczeństwo i higiena pracy ;

   archiwum Urzędu;

   kadry oraz szkolenia pracowników;

   działalność socjalna w Urzędzie;

   informatyzacja Urzędu;

   sprawy biurowe Urzędu,

   zdrowie i opieka społeczna.

Sekretarz na podstawie zakresu czynności przydzielonego przez Wójta nadzoruje prace :

   Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach;

   Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu;

   Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie;

   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach;

   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

   Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach;

   Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psarach z siedzibą w Gródkowie;
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.

Sekretarz spisuje testamenty, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Sekretarz przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”. Sekretarz sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania podległego Referatu oraz samodzielnych stanowisk. Sekretarz bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-07-10 14:36:21
Data utworzenia 2009-08-04
Data udostępnienia 2018-07-04 13:52:50
Osoba odpowiedzialna Piotr Gawron
Udostępnił Admin