Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Zastępca Wójta Gminy Psary
    
.
Kontakt
Telefon
32 294 49 00
Dyżury
         
           
Kompetencje W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta. Zastępca Wójta bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów. Tym samym bezpośrednio koordynuje, nadzoruje i kontroluje sprawy wchodzące w zakres działalności:

Referatu Przedsięwzięć Publicznych , a w szczególności:

   zagospodarowanie przestrzenne Gminy;

   gospodarka komunalna;

   mienie komunalne;

   ochrona środowiska;

   rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo;

   komunikacja pasażerska;

   związki międzygminne i porozumienia komunalne,

   eksploatacja oświetlenia;

   wydawanie decyzji dotyczących dróg.

Referatu Inwestycji i Remontów, a w szczególności:

   inwestycje i remonty,

   utrzymanie dróg i terenów zielonych,

   sprawy gospodarcze i techniczne Urzędu,

   ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie,

   porządek i czystość w Gminie,

   utrzymanie obiektów sportowych;

Referatu Rozwoju i Pozyskiwania środków zewnętrznych, a w szczególności:

   pozyskiwanie środków zewnętrznych,

   rozliczanie środków zewnętrznych,

   działalność merytoryczna w zakresie podziału i realizacji Funduszu Sołeckiego,

   obsługa inwestora;

Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych.

Zastępca Wójta inicjuje przedsięwzięcia związane z aktywizacją gospodarczą Gminy. Zastępca Wójta, na podstawie zakresu czynności przydzielonego przez Wójta nadzoruje prace gminnych jednostek organizacyjnych:

   Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zastępca Wójta przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie  z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”. Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania podległych Referatów oraz samodzielnych stanowisk. Zastępca Wójta bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-09 08:42:33
Data utworzenia 2009-08-04
Data udostępnienia 2018-07-04 13:52:50
Osoba odpowiedzialna Piotr Gawron
Udostępnił Dymitr Wierżbicki