Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 •       -- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary
        -- Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach
           --- rok 2010
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
              ---- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach - Gospodarka ściekowa w Gminie Psary - modernizacja oczyszczaln
              ---- Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu - Budowa wodociągu o średnicy 100 mm w ul. Kasztanowej w Psarach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowic
              ---- Wymiana przyłączy wodociągowych w ulicach : Belna, Łączna, Boczna, Kamienna, Grabowa, Szkolna w Gminie Psary
              ---- ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY PSARY W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
              ---- Zakup i dostawa nowego ciągnika rolnego z przyczepą wraz z osprzętem (pług do odśnieżania; piaskarka ciągnikowa; przyczepa)
           --- rok 2016
           --- rok 2017
        -- Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY PSARY   \  ZAKłAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH   \  ROK 2015

    ROK 2015
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  27.11.2015r. ZGK/442/2015 Zakup i dostawa nowego ciągnika rolnego z przyczepą wraz z osprzętem (pług do odśnieżania; piaskarka ciągnikowa; przyczepa)
  09.10.2015r. ZGK/331/2015 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY PSARY W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
  03.07.2015r. ZGK/225/2015 Wymiana przyłączy wodociągowych w ulicach : Belna, Łączna, Boczna, Kamienna, Grabowa, Szkolna w Gminie Psary
  17.02.2015r. ZGK//2015 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu - Budowa wodociągu o średnicy 100 mm w ul. Kasztanowej w Psarach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach
  09.02.2015r. ZGK//2015 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach - Gospodarka ściekowa w Gminie Psary - modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach - Gospodarka ściekowa w Gminie Psary - modernizacja oczyszczaln
  2. Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu - Budowa wodociągu o średnicy 100 mm w ul. Kasztanowej w Psarach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowic
  3. Wymiana przyłączy wodociągowych w ulicach : Belna, Łączna, Boczna, Kamienna, Grabowa, Szkolna w Gminie Psary
  4. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY PSARY W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
  5. Zakup i dostawa nowego ciągnika rolnego z przyczepą wraz z osprzętem (pług do odśnieżania; piaskarka ciągnikowa; przyczepa)
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra