Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2015

    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  w sprawie:Budowa Centrum Logistycznego FM Logistic. Magazyny wysokiego składowania z budynkami biurowymi i niezbędną infrastrukturą


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  w sprawie: budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. na działkach ew. 933, 936, 963, 842, 892, 1047/2 w miejscowości Gródków, Gmina Psary


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: "Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary przy ul. Akacjowej na działkach o nr ewid. 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 w obrębie 0008, Psary".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2015-12-01
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY W SPRAWIE PLANOWANEGO REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL.BRZOZOWEJ W MALINOWICACH ORAZ W DĄBIU CHROBAKOWYM WRAZ Z ODWODNIENIEM NA DZIAŁKACH NR 634/2, 634/1, 401/6, 1289, 1400/1.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójt Gminy Psary - 2015-11-30
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY W SPRAWIE PLANOWANEGO REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM UL. PODWALE W STRZYŻOWICACH NA DZIAŁCE NR 414/1


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójt Gminy Psary - 2015-11-30
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  O B W I E S Z C Z E N I E

  WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 27 listopada 2015 roku

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Lista załączników
  1. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PSARY z dnia 27 listopada 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 20 listopada 2015 roku

  w sprawie: przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w 2015r. na terenie Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 20 listopada 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 03.11.2015r.

  o przystąpieniu do sporządzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 03.11.2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr ew. 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008".


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. na działkach ew. Nr 933, 936, 963, 842, 892, 1047/2 w miejscowości Gródków, Gmina Psary”.


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  O B W I E S Z C Z E N I E

  WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 7.10.2015r.

  o wydanych postanowieniach  uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla  przedsięwzięcia pod nazwą:  
  Poprawa stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Przeczyce oraz udrożnienie odpływu ze zbiornika Przeczyce w zakresie udrożnienia koryta rzeki Przemszy w km. 48+100 do 53+420 i odbudowa kanału ulgi
  w ramach przedsięwzięcia:
  Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny rzeki Przemszy woj. Śląskie - Etap I Zbiornik Przeczyce


  Lista załączników
  1. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PSARY z dnia 7.10.2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 2.09.2015 roku

  w sprawie: zmiany zakresu wniosku o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

  „Poprawa stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Przeczyce oraz udrożnienie odpływu za zbiornika Przeczyce w zakresie udrożnienia koryta rzeki Przemszy w km. 48+100 do 53+420 i odbudowa kanału ulgi”
  w ramach przedsięwzięcia : Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy woj. Śląskie - Etap I Zbiornik Przeczyce.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 2.09.2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 28.08.2015 roku

  w sprawie: "Budowa Centrum Logistycznego FM Logistic. Magazyny wysokiego składowania z budynkami biurowymi i niezbędną infrastrukturą".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 28.08.2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2015

  Informacja w sprawie wydawania artykułów żywnościowych.


  Lista załączników
  1. Informacja w sprawie wydawania artykułów żywnościowych
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2015

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015


  Lista załączników
  1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 05.08.2015 roku

  w sprawie: "o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  celu publicznego - Poprawa stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Przeczyce oraz udrożnienie odpływu za zbiornika Przeczyce w zakresie udrożnienia koryta rzeki Przemszy w km. 48+100 do 53+420 i odbudowa kanału ulgi w ramach przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy woj. Śląskie - Etap I Zbiornik Przeczyce".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 05.08.2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie
  z dnia 20 lipca 2015 roku

  w sprawie: Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - KDR - 2015-07-20
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - 2015-07-20
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  pod nazwą: „Poprawa stanu technicznego zapory zbiornika wodnego Przeczyce oraz udrożnienie odpływu za zbiornika Przeczyce w  zakresie udrożnienia koryta rzeki Przemszy w km. 48+100 do 53+420 i odbudowa kanału ulgi” w ramach przedsięwzięcia : Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy woj. Śląskie - Etap I Zbiornik Przeczyce.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary - 2015-06-15
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków”.

  OGŁOSZENIE

  WÓJTA GMINY PSARY

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary z dnia 11.06.2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 27.02.2015 roku


  w sprawie: "Wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów"".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 27.02.2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 26 stycznia 2015 roku

  w sprawie: "O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary".


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 26 stycznia 2015 roku

  w sprawie: "PLANOWANEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 374/2, 277/4, 278/4, 290/1, 284/5, 290/1, 281/4, 280/4, 284/5, 283/5, 374/4 W MIEJSCOWOŚCI BRZĘKOWICE GÓRNE".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 15 stycznia 2015 roku

  w sprawie: "Planowanej przebudowy ulic Łącznej i Bocznej w Psarach oraz ulicy Strumycznej w Malinowicach".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary z dnia 15 stycznia 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra