Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OCHRONA ŚRODOWISKA   \  GOSPODARKA ODPADAMI

    WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
  WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY PSARY NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PSARY

  Lista załączników
  1. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary

  Lista załączników
  1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary za 2013 rok
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary za 2014 rok
  3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary za 2015 rok
  4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary za 2016 rok
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH

  Informacja o osiągniętych poziomach


  Lista załączników
  1. Informacja o osiągniętych poziomach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

  Miejsca zagospodarowania odpadów


  Lista załączników
  1. Miejsca zagospodarowania odpadów
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM COFNIĘTO ZEZWOLENIE

  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM COFNIĘTO ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY PSARY NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PSARY


  Lista załączników
  1. Wykaz podmiotów, którym cofnięto zezwolenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra