Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 •       -- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary
        -- Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach
           --- rok 2010
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
              ---- Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – Przebudowa Wodociągu Dn 200 i Dn 150 w Psarach ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna
              ---- Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – budowa pełno biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i dla budynku Urzędu Gminy Psary
              ---- Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – budowa pełno biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i dla budynku Urzędu Gminy Psary
              ---- Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej w Gminie Psary - Zakup i montaż filtra do stacji uzdatniania wody w Malinowicach
              ---- Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
        -- Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY PSARY   \  ZAKłAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH   \  ROK 2014

    ROK 2014
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  12.08.2014r. ZGK/259/2014 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach - Przebudowa wodociągów Dn 200 i Dn 100 w ul. Łączna, Boczna, Kamienna, Gródkowska, Grabowa w Psarach i ul. Parkowa w Goląszy Biska oraz wodociągów Dn 150 i Dn 100 w ul. Belna w Psarach
  11.06.2014r. ZGK/199/2014 Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej w Gminie Psary - Zakup i montaż filtra do stacji uzdatniania wody w Malinowicach
  10.06.2014r. ZGK/198/2014 Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Psary - budowa pełno biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i dla budynku Urzędu Gminy Psary
  19.05.2014r. ZGK/24/2014 Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – budowa pełno biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i dla budynku Urzędu Gminy Psary
  22.01.2014r. ZGK/23/2014 Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – Przebudowa Wodociągu Dn 200 i Dn 150 w Psarach ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – Przebudowa Wodociągu Dn 200 i Dn 150 w Psarach ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna
  2. Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – budowa pełno biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i dla budynku Urzędu Gminy Psary
  3. Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Psary – budowa pełno biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i dla budynku Urzędu Gminy Psary
  4. Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej w Gminie Psary - Zakup i montaż filtra do stacji uzdatniania wody w Malinowicach
  5. Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra