Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 •       -- za rok 2003
        -- za rok 2004
        -- za rok 2005
        -- za rok 2006
        -- za rok 2007
        -- za rok 2008
        -- za rok 2009
        -- za rok 2010
        -- za rok 2011
        -- za rok 2012
        -- za rok 2013
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  INWESTYCJE   \  ZA ROK 2012

     Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.668.256,00 zł na sfinansowanie: – planowanego deficytu gminy w kwocie 600.000,00 zł – spłatę w

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2012/2013

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dokończenie budowy budynku szatni L.K.S Błyskawica w Preczowie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, i 2013/2014, z podziałem na dwa zadania

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa infrastruktury na terenie Gminy Psary w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na II

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2013 r.

  .

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra