Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
           --- Przeprowadzenie konsultacji spolecznych do zmiany Programu wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
           --- Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o ochronie zwierząt
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, przedsz
           --- Powołanie komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
           --- Przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  KONSULTACJE SPOłECZNE   \  ROK 2013

    KONSULTACJE SPOŁECZNE - ROK 2013
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  06.11.2013r.
  Zarządzenie nr 0050.68.2013
  Przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  21.10.2013 r. Zarządzenie nr 0050.66.2013 Powołanie komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  10.10.2013 r. Zarządzenie nr 0050.64.2013 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkol, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  31.05.2013r. Zarządzenie nr 0050.36.2013 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  28.02.2013r.
  Zarządzenie nr 0050.34.2013
  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  28.02.2013r.
  Zarządzenie nr 0050.15.2013
  Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o ochronie zwierząt
  09.01.2013 r. Zarządzenie nr 0050.4.2013 Przeprowadzenie konsultacji spolecznych do zmiany Programu wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Przeprowadzenie konsultacji spolecznych do zmiany Programu wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  2. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o ochronie zwierząt
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, przedsz
  6. Powołanie komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra