Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2010

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mierzęcice  w sprawie wydania decyzji Nr GK-7627-0004/10 z dnia 21.12.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających, muld trawiastych”.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 21 grudnia 2010 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

  Zawiadomienie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: przebudowy nawierzchni, przebudowy pobocza, instalacji urządzeń odwadniających, wykonanie muld przydrożnych”. 


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie Wójta Gminy Mierzęcice
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania postanowienia Nr GK-7627-0004/10 z dnia 14.10.2010 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: przebudowy nawierzchni, przebudowy pobocza, instalacji urządzeń odwadniających, wykonanie muld przydrożnych”. 


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 14 października 2010 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT - DOWODY OSOBISTE

  K O M U N I K A T
  Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
  • po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (dla obywateli przebywających za granicą – po upływie 4 miesięcy),
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

  Lista załączników
  1. Komunikat - unieważnienie dowodu
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Psary” na lata 2009-2016.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary z dnia 27 września 2010 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OPINIA SANITARNA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

  Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 30 września 2010r.
  w sprawie: informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin w dniu 21 listopada 2010r.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie otrzymania opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej Nr NS/ZNS/523/644/4668/42/2010 z dnia 20 września 2010 r. opiniującej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających, muld trawiastych”, którego inwestorem będzie Gmina Psary.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji, budowa przyłącza wodociągowego, budowa kanalizacji wody opadowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza gazowego, budowa przyłącza elektrycznego oraz kanalizacji teletechnicznej" na działkach nr 10 k.m. 52 i nr 17 k.m. 51 w Czeladzi.


  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: przebudowy nawierzchni, przebudowy pobocza, instalacji urządzeń odwadniających, wykonanie muld przydrożnych”.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
  Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających, muld trawiastych”.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
  Zawiadomienie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających, muld trawiastych”.

  Lista załączników
  1. Zawiadomienie Wójta Gminy Mierzęcice
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice”.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce nr 462/3, k.m. 4, obręb Góra Siewierska.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska i wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o opinię dotyczącą realizacji planowanego ww. przedsięwzięcia.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE Wójta w sprawie wydania postanowienia Nr RPPIV.7624-001/10 z dnia 4 czerwca 2010 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów”.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
  1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwach: Goląsza, Brzękowice, Dąbie”.
  2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska”.
  3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice”.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia Wójta Gminy Psary Nr RPPIV.7624-004/10 z dnia 18 maja 2010 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: przebudowy nawierzchni, przebudowy pobocza, instalacji urządzeń odwadniających, wykonanie muld przydrożnych”

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
  z dnia 12 maja 2010 roku

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
  1. "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków".
  2. "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
  w sołectwie Psary".
  3. "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
  w sołectwie Sarnów".

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: przebudowy nawierzchni, przebudowy pobocza, instalacji urządzeń odwadniających, wykonanie muld przydrożnych”.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: przebudowy nawierzchni, przebudowy pobocza, instalacji urządzeń odwadniających, wykonanie muld przydrożnych”.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PROWADZONEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „BUDOWA FERMY DROBIU, SZAMBA SOCJALNEGO, SZAMBA GNOJOWICY, OGRODZENIA OD DROGI I ZJAZDU NA DROGĘ” na działce ozn. nr 462/3 k.m. 4, obręb Góra Siewierska WSZCZĘTEGO NA WNIOSEK KATARZYNY BOREK I AGNIESZKI BOREK, ZAM. GOLĄSZA DOLNA, DO CZASU PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU WW. PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Obwieszczenia Wójta Gminy Psary w sprawie wydania postanowienia Wójta Gminy Psary Nr RPPIV-7624-001/10 z dnia 8 marca 2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy, ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę" i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE II EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  w sprawie: Budowa fermy drobiu, szamba socjalnego, szamba gnojowicy,
  ogrodzenia od drogi i zjazdu na drogę.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra