Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2007

    WYDANIE DECYZJI dotyczącej linii 400kV
  z dnia 10.12.2007
  w sprawie: WYDANIE DECYZJI dotyczącej linii 400kV.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE nr 10 /0161/2007
  Z DNIA 30.11.2007
  w sprawie: Zarządzenie Kierownika OPS w Psarach z dnia 29.11.2007r. w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2007r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE
  z dnia 30.11.2007
  w sprawie: Zarządzenie nr 10 /0161/2007 Kierownika OPS w Psarach z dnia 29.11.2007r. w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2007r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE
  z dnia 30.11.2007
  w sprawie: WYNIK ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 12.11.2007
  w sprawie: OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie: Budowa wielotorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć (NN) wyprowadzającej moc z bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE
  z dnia 29.10.2007
  w sprawie: ZAWIADOMIENIE - Uprzejmie zawiadamiam, iż XIII - Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się dnia 31.10. 2007r. o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie.

  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE
  z dnia 29.10.2007
  w sprawie: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach ogłasza KONKURS OFERT na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 04.07.2007
  w sprawie: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wielotorowej linii elektroenergetycznej.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE
  z dnia 9.03.2007
  w sprawie: Zarządzenie Nr 0152/ 7 /2007 Wójta Gminy Psary zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w PSARACH

  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE
  z dnia 29.01.2007
  w sprawie:Zarządzenie Nr 0152/57/2006 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w PSARACH.

  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  Zawiadomienie Wójta Gminy Psary o złożonym wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów, Myszkowice – etap I", którego inwestorem jest Gmina Bobrowniki.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  Budowa gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Psary w miejscowości Psary o przepustowości docelowej Qdśr =1488m3/d, na działkach: nr 2/6, 155, 159/1 k.m. 1 obręb Psary.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra