Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2008

    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  z dnia 26.11.2008
  w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która realizowana będzie na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  z dnia 14.11.2008
  w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE nr 59/2008
  z dnia 22.10.2008
  w sprawie: ustalenia dnia 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE
  z dnia 15.10.2008
  w sprawie: OGŁOSZENIE do wiadomości mieszkańców gminy Psary o wojewódzkim teście sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 19.09.2008
  w sprawie: OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
  2. OBWIESZCZENIE
  3. OBWIESZCZENIE
  4. OBWIESZCZENIE
  5. OBWIESZCZENIE
  6. OBWIESZCZENIE
  7. OBWIESZCZENIE
  8. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 05.09.2008
  w sprawie: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DECYZJA
  z dnia 19.06.2008
  w sprawie: DECYZJA SKO w Katowicach o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Psary dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kV.

  Lista załączników
  1. DECYZJA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 06.05.2008
  w sprawie: OBWIESZCZENIE dotyczące umorzenia postępowania w sprawie budowy linii 400kV.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 06.05.2008
  w sprawie: OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji w sprawie budowy linii 400kV.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE
  z dnia 27.03.2008
  w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  z dnia 26.03.2008
  w sprawie: OBWIESZCZENIE - Budowa wielotorowej linii elektroenergetycznej 400 kV (Rokitnica-Tucznawa).

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZARZĄDZENIE NR 0151/8/2008
  z dnia 25.03.2008
  w sprawie: ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Psary dotyczące powszechnej akcji deratyzacji w 2008 roku na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DECYZJA
  z dnia 04.03.2008
  w sprawie: DECYZJA SKO uchylająca decyzję Wójta Gminy Psary w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa linii elektroenergetycznej najwyższych napięć".

  Lista załączników
  1. DECYZJA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE
  z dnia 12.02.2008
  w sprawie: OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
  2. OGŁOSZENIE - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE
  z dnia 24.01.2008
  w sprawie: OGŁOSZENIE (linia 400 kV) - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wielotorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  Zmiana sposobu użytkowania części wiaty gospodarczej na punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, na działkach położonych w Dąbiu ozn. nr nr 460/5 i 460/6 k.m. 4, którego inwestorem jest Gmina Psary.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  Zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania części wiaty gospodarczej na punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, na działkach położonych w Dąbiu ozn. nr nr 460/5 i 460/6 k.m. 4, którego inwestorem jest Gmina Psary.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra