Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 •       -- rok 2010
        -- rok 2006
        -- rok 2014
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  WYBORY SAMORZąDOWE   \  ROK 2006

    WYNIKI WYBORÓW - II tura
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Psary sporządzony dnia 26 listopada 2006 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach.

  Lista załączników
  1. WYNIKI - Wybory Wójta Gminy Psary - II tura
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
  z dnia 13 listopada 2006 r. o:
  Przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Psary w dniu 26 listopada 2006 r.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYNIKI WYBORÓW
  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 15 listopada 2006 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach.
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Psary sporządzony dnia 15 listopada 2006 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach.

  Lista załączników
  1. WYNIKI - Wybory do Rady Gminy
  2. WYNIKI - Wybory Wójta Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary
  z dnia 12 października 2006 r. w sprawie:
  Ustalenia numerów i granic obwodów głosowania w gminie Psary dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
  z dnia 24 października 2006 r. o:
  Przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Psary zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr 3/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Psarach
  z dnia 20 października 2006 r. w sprawie:
  Powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała o powołaniu OKW
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA w sprawie:
  Zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

  Lista załączników
  1. Informacja
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
  W dniu 03 października 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach, powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7202-1/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

  Lista załączników
  1. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary w sprawie:
  Informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin w dniu 12 listopada 2006 r.

  Lista załączników
  1. Obwieszczenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra