Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
        -- Mienie Komunalne
           --- rok 2012
           --- rok 2011
           --- rok 2010
           --- rok 2009
           --- rok 2008
           --- rok 2007
           --- rok 2006
           --- rok 2005
           --- rok 2004
           --- rok 2003
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  MIENIE KOMUNALNE   \  ROK 2009

    WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004r., poz.2603 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Psary przeznaczonych do wynajęcia.

  Lista załączników
  1. Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004r., poz.2603 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Psary przeznaczonych do dzierżawy.

  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY PSARY OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSARY
  Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108) oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o II przetargu
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r., poz.2603 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Psary przeznaczonych do dzierżawy.

  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wójt Gminy Psary
  ogłasza
  I przetarg pisemny nieograniczony
  na sprzedaż nieruchomości
  stanowiących własność Gminy Psary

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004r., poz.2603 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność komunalną Gminy Psary przeznaczonych do wynajęcia.

  Lista załączników
  1. Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r., poz.2603 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości , że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy Psary zostały przeznaczone do sprzedaży.

  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004 r., poz.2603.z późn. zm.) podaje do publicznej
  wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy Psary zostały
  przeznaczone do sprzedaży.

  Lista załączników
  1. Wykaz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ LOKALI BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA ORAZ UŻYCZENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM


  WYKAZ LOKALI BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA ORAZ
  UŻYCZENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

  Lista załączników
  1. Wykaz lokali biurowych przeznaczonych do wynajęcia
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
  Wójt Gminy Psary ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o II przetargu
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r., poz.2603 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy Psary zostały przeznaczone do sprzedaży.

  Lista załączników
  1. Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WÓJT GMINY PSARY OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSARY
  Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108) oraz Regulamin przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra