Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 •       -- Prawo Wyborcze
        -- Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
        -- Obwieszczenia oraz informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
        -- Granice i siedziby obwodów głosowania
        -- Informacje Urzędu Gminy
        -- Adresy stron internetowych
        -- rok 2009
        -- rok 2014
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   \  INFORMACJE URZęDU GMINY

    ZARZĄDZENIE NR 0151/11/2009 WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 01.06.2009 r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/09/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 14.05.2009 r.

  Lista załączników
  1. Zarządzenie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ TABLIC OGŁOSZENIOWYCH
  Wykaz tablic ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Wykaz tablic ogłoszeniowych
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych
  Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych
  w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r. w Gminie Psary

  Lista załączników
  1. Terminy szkoleń
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POWOŁANIE SKŁADU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  ZARZĄDZENIE Nr 0151/09/2009
  Wójta Gminy Psary
  z dnia 14.05.2009 r.
  w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. w gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Powołanie składu obwodowych komisji wyborczych
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAKRES CZYNNOŚCI GMINY
  • Zadania koordynatora gminnego
  • Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej

  Lista załączników
  1. Zakres czynności gminy
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW
  na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Psary w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku, przez komitety wyborcze, przyjmowane są w Urzędzie Gminy Psary, w pokoju 102 – I piętro, do dnia 8 maja 2009r. do godz. 15.00

  Zgłoszenie powinno zawierać:
  • oryginalne upoważnienie,
  • uchwałę Państwowej Komisji wyborczej w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego,
  • wypełniony formularz na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Psary w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


  Lista załączników
  1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (format ODF)
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra