Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 •       -- Prawo Wyborcze
        -- Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
        -- Obwieszczenia oraz informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
        -- Granice i siedziby obwodów głosowania
        -- Informacje Urzędu Gminy
        -- Adresy stron internetowych
        -- rok 2009
        -- rok 2014
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYBORY   \  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   \  BIEŬąCE UCHWAłY I WYJAśNIENIA PAńSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

    KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 18 maja 2009 r.
  w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYJAŚNIENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 24 marca 2009 r.

  dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (ZPOW-903-18/09).

  Lista załączników
  1. informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYJAŚNIENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 7 kwietnia 2009 r.

  w sprawie terminu rozstrzygnięcia przez okręgowe komisje wyborcze sprawy rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (ZPOW-9100-3/09).

  Lista załączników
  1. termin rejestracji list
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYJAŚNIENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 7 kwietnia 2009 r.

  dotyczące postępowania z wykazami podpisów wyborców popierających listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, które nie zostały wykorzystane przy zgłaszaniu list kandydatów (ZPOW-903-22/09).

  Lista załączników
  1. postępowanie z niewykorzystanymi wykazami
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    STANOWISKO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 7 kwietnia 2009 roku

  w sprawie postępowania z informacjami o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składanego przez kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (ZPOW-903-24/09).

  Lista załączników
  1. postępowanie z informacjami oświadczenia lustracyjnego
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 7 kwietnia 2009 r.

  w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (W brzmieniu przekazanym do ogłoszenia
  w Monitorze Polskim).

  Lista załączników
  1. sporządzanie i przekazanie kart do głosowania
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 7 kwietnia 2009 r.

  w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie i ich zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (W brzmieniu przekazanym do ogłoszenia w Monitorze Polskim).

  Lista załączników
  1. wytyczne dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 23 marca 2009 r.

  w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 247).

  Lista załączników
  1. drukowanie i przechowywanie kart do głosowania
  2. załącznik do uchwały
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 23 marca 2009 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Monitor Polski Nr 20, poz. 249).

  Lista załączników
  1. zmiana uchwały w sprawie wzoru karty do głosowania
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 23 marca 2009 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Monitor Polski Nr 20, poz. 248).

  Lista załączników
  1. zmiana uchwały w sprawie wzoru karty do głosowania
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

  z dnia 30 marca 2009 r.

  w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 30 marca 2009 r.
  w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot nieuprawniony do finansowania partii politycznych.

  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Treść wyjaśnienia w załączniku.

  Lista załączników
  1. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 23 marca 2009 r.
  w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. Składy OKW i RKW
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 16 marca 2009 r.
  w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. wytyczne w sprawie rejestracji list
  2. załącznik do wytycznych w sprawie rejestracji list
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 16 marca 2009 r.
  w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. uchwała w sprawie obserwatorów międzynarodowych
  2. obserwatorzy-załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 16 marca 2009 r.
  w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała z 2009 zasady obsługi infWyborówDoPUE-v2.2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 16 marca 2009 r.
  w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. uchwała_przekazywanie danych
  2. załacznik_przekazywanie danych
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 16 marca 2009 r.
  w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych.

  Lista załączników
  1. zasieg rejonowych i okw
  2. załaczniki 1 do uchwały_zasieg_rejonowych i okw
  3. załaczniki 2 do uchwały_zasieg_rejonowych i okw
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 r.
  w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

  Lista załączników
  1. Uchw.PKW.protokoły głosowania i prot.wyników
  2. wzor_protokolu_-_obwod
  3. wzor_protokolu_-_rejon
  4. wzor_protokolu_-_okreg
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 2 marca 2009 r.
  w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

  Lista załączników
  1. Uchwała PKW w spr.wzorów zgłoszenia okręgowej listy kandydatów
  2. zal_1_potwierdzenie_przyjecia_zgloszenia
  3. zal_2_protokol_rejestracji_listy
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 roku
  w sprawie: gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

  Lista załączników
  1. 9.Wyjaś.PKW o zasadach gospodarki finansowej
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 roku
  w sprawie: zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

  Lista załączników
  1. 8.Inf.o sposobie zgłaszania okręgowyhlist kandydatów
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 roku
  w sprawie: warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

  Lista załączników
  1. 7.Inf.o war.głosow.w obwodach za granicą
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 roku
  w sprawie: warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. 6.Inf.o war.udziału w głos.w obwodach w kraju
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 roku
  w sprawie: przyjmowania zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

  Lista załączników
  1. 5.Inf.PKW o przyjm.zawiad.org.partii polit.-KW o zam.zgłasz.kandyd.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    National Electoral Commission's Information
  16th, February 2009
  on entering in the register of voters citizens of the European Union, who are not citizens of Poland, willing to participate in elections to the European Parliament on the territory of the Republic of Poland

  Lista załączników
  1. 4.Inf.on entering in the register of voters
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 16 lutego 2009 roku
  w sprawie: wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  Lista załączników
  1. 3.Inf.PKW w spr. wpisywania do rejestru wyborców osób niebędących obyw.polskimi
  2. 3. wzor_wniosku_i_deklaracji
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 10 marca 2009 roku
  w sprawie: o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego

  Lista załączników
  1. 2.Wyjaś.PKW o liczbie posłow do PE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 2 marca 2009 roku
  w sprawie: wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

  Lista załączników
  1. 1.UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2009 r.
  2. 1. zal_1_potwierdzenie_przyjecia_zgloszenia
  3. 1. zal_2_protokol_rejestracji_listy
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra