Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 •       -- Sesje Rady Gminy
        -- Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy
        -- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
        -- Komisja Rewizyjna
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  PLANY PRACY KOMISJI I RADY   \  KOMISJA BUDŬETU, FINANSãW I GOSPODARKI GMINY

    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2018 r.

  Lista załączników
  1. PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2017 r.

  Lista załączników
  1. PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2017 r.

  Lista załączników
  1. PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2016 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2016r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-229-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2016r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

   PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/86/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2015 r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2014 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2014 r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2014 r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2014 r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2014 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2013 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2013r.
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2012 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSPODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2010 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2010 roku.

  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2010 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2010 roku.

  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2010 roku.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA II PÓŁROCZE 2009 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2009 roku.

  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2009 roku.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSODARKI GMINY NA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
  Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2009 roku.

  Lista załączników
  1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2009 roku.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra