Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2018

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 18.06.2018r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporawdzenia ścieków na terenie Gminy Psary w okresie od 18 czerwiec 2018 r. do 17 czerwiec 2021 r.

  Lista załączników
  1. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ
  Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

  Lista załączników
  1. WYKAZ
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KLAUZULA INFORMACYJNA
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Lista załączników
  1. KLAUZULA INFORMACYJNA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KLAUZULA INFORMACYJNA
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  Lista załączników
  1. KLAUZULA INFORMACYJNA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KLAUZULA INFORMACYJNA
  Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Urzędu Gminy w Psarach

  Lista załączników
  1. KLAUZULA INFORMACYJNA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego zrealizowanego przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
  nr IFXIII.7820.53.2017
  z dnia 16 lutego 2018 roku

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 21.02.2018r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 15.01.2018r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 12.01.2018r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra