Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 •       -- Urząd Gminy w Psarach
           --- Ogłoszenia o naborze
           --- Lista kandydatów
           --- Wyniki naboru
           --- Dokumenty do pobrania
           --- rok 2017
              ---- Ogłoszenie nr 1/2017
              ---- Ogłoszenie nr 2/2017
              ---- Ogłoszenie nr 3/2017
              ---- Ogłoszenie nr 4/2017
              ---- Ogłoszenie nr 5/2017
              ---- Ogłoszenie nr 6/2017
              ---- Ogłoszenie nr 7/2017
              ---- Ogłoszenie nr 8/2017
              ---- Ogłoszenie nr 9/2017
           --- rok 2018
        -- Jednostki Organizacyjne
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRACA URZĘDU   \  KONKURSY   \  URZąD GMINY W PSARACH   \  ROK 2017   \  OGłOSZENIE NR 5/2017

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Informacja o wynikach naboru na otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Psarach. Stanowisko i wymiar czasu pracy : ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC – 1/4 etatu.

  Lista załączników
  1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O NABORZE
  Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Psarach. Stanowisko i wymiar czasu pracy : ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC – 1/4 etatu.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O NABORZE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra