Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2017

    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 18.12.2017r

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  2. Projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 18.12.2017r

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 18.12.2017r

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 18.12.2017r

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 07.12.2017r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 21.11.2017r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
  nr IFXIII.7820.53.2017
  z dnia 13.10.2017

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 16.10.2017r

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PSARY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 11.09.2017

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Psary powszechnej akcji odszczurzania

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
  decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
  „Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania 14 domów jednorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Toporowice ul. Łąkowa”

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania 14 domów jednorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Toporowice ul. Łąkowa” Gmina Mierzęcice.

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PSARY
  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ
  Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Lista załączników
  1. WYKAZ
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 23.05.2017

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 18.04.2017

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  z dnia 31.03.2017

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE - OŚWIATA
  OGŁOSZENIE

  w sprawie: Wysokości dotacji w 2017 roku dla przedszkola niepublicznego

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE - OŚWIATA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  z dnia 2017-03-21

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROJEKT ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/368/2010
  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Lista załączników
  1. PROJEKT ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/368/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROJEKT ZMIANY UCHWAŁY NR XLVIII/395/2010
  Projekt zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. PROJEKT ZMIANY UCHWAŁY NR XLVIII/395/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
  zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków oraz zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/295/2017
  UCHWAŁA NR XXVII/295/2017
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2017 r.

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/295/2017
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  z dnia 2017-02-03

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE - OŚWIATA
  OGŁOSZENIE

  w sprawie: liczby dzieci w przedszkolu oraz podstawowej kwoty dotacji

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE - OŚWIATA
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra