Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 •       -- za rok 2003
        -- za rok 2004
        -- za rok 2005
        -- za rok 2006
        -- za rok 2007
        -- za rok 2008
        -- za rok 2009
        -- za rok 2010
        -- za rok 2011
        -- za rok 2012
        -- za rok 2013
        -- za rok 2014
        -- za rok 2015
        -- za rok 2016
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  OśWIADCZENIA MAJąTKOWE   \  ZA ROK 2016

    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PSARY ZA 2016 ROK

  Lista załączników
  1. Trzcionka Grażyna
  2. Marcinkowska Joanna
  3. Kubik Rafał
  4. Olszewska Maria
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PSARY ZA 2016 ROK

  Lista załączników
  1. Barańska Małgorzata
  2. Barańska-Sorn Mirella
  3. Czapla Beata
  4. Kotela Anna
  5. Nagły Anna
  6. Pasemonik-Radecka Monika
  7. Polaniecka Beata
  8. Pronobis-Kościńska Dorota
  9. Przybyłek Joanna
  10. Regulska Agnieszka
  11. Sarnik Agnieszka
  12. Siwczyk Łukasz
  13. Szymiec Marta
  14. Trzcionka Grażyna
  15. Warczok Helena
  16. Wawrzak Ewa
  17. Zrałek Magdalena
  18. Sadłoń Tomasz
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra