Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
        -- Mienie Komunalne
           --- rok 2012
           --- rok 2011
           --- rok 2010
           --- rok 2009
           --- rok 2008
           --- rok 2007
           --- rok 2006
           --- rok 2005
           --- rok 2004
           --- rok 2003
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
              ---- Wykazy
              ---- Przetargi
           --- rok 2017
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  MIENIE KOMUNALNE   \  ROK 2016   \  PRZETARGI

    III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  WÓJT GMINY PSARY ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  - 1 działka niezabudowana w Malinowicach przy ul. Słonecznej.

  Lista załączników
  1. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  WÓJT GMINY PSARY ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Psary

  Lista załączników
  1. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  WÓJT GMINY PSARY ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary

  Lista załączników
  1. III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

  Lista załączników
  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 0000-00-00 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  WÓJT GMINY PSARY ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  Lista załączników
  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Góra Siewierska, Brzękowice
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  Lista załączników
  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Góra Siewierska "Czerwony kamień"
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  Lista załączników
  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Malinowice, ul. Słoneczna
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  Lista załączników
  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Góra Siewierska i Brzękowice Wał
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra