Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 •       -- Rok 2011
        -- rok 2010
        -- rok 2009
        -- rok 2008
        -- rok 2007
        -- rok 2006
        -- rok 2005
        -- rok 2004
        -- rok 2003
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  OGłOSZENIA, KOMUNIKATY, WYKAZY   \  ROK 2016

    PROJEKT ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/368/2010
  Projekt zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.

  Lista załączników
  1. PROJEKT ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/368/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy ulicy odcinka ulicy Belnej w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy ulicy dojazdowej na działkach nr 601/1, 607 (odnoga ul. Szosowej) w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy ulicy Cichej w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej rozbudowy ulicy Kolejowej w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy ulicy Wolności w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej rozbudowy ulicy Kamiennej w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy odcinka ulicy Grabowej w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy odcinka ulicy Akacjowej w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy odcinka ulicy Wiejskiej w Sarnowie.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy odcinka ulicy Szkolnej w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej przebudowy odcinka ulicy Wiejskiej w Psarach.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary w sprawie planowanej budowy drogi gminnej na działkach nr 150/1 i 149/1 w miejscowości Gródków.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH
  Wykaz klubów sportowych, którym udzielono dotacji celowych na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

  Lista załączników
  1. WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  z dnia 2016-12-12

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  Obwieszczenie Starosty Będzińskiego

  z 2016-11-17

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Projekt zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary
  Projekt zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

  Lista załączników
  1. Projekt zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY z dnia 03.10.2016

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  Ogłoszenie Wójta Gminy Psary

  w sprawie: PLANOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM UL. WSPÓLNEJ W PSARACH/GRÓDKOWIE NA DZIAŁCE NR 519/1.

  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  z dnia 2016-09-12

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  WOOŚ.442.2.2014.EJ.4
  z 29 sierpnia 2016 roku

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA W KATOWICACH
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  z dnia 05.09.2016

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  WOOŚ.442.2.2014.EJ.4
  z 25 lipca 2016 roku

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA W KATOWICACH
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
  Obwieszczenie Starosty Będzińskiego
  z dnia 22 lipca 2016 roku

  w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Wspólna wraz z odwodnieniem w Psarach/Gródkowie".

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 0000-00-00 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PSARY
  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr ew. 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RPPII.6220.006.2015 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr ew. 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008”

  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  w sprawie: „Budowa Centrum Logistycznego FM Logistic. Magazyny wysokiego składowania z budynkami i niezbędną infrastrukturą.”


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  Psary, dnia 01.02.2016r.

  w sprawie:„Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary przy ul. Akacjowej na działkach o nr ewid. 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 w obrębie 0008, Psary” wraz z wnioskiem i wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Psary, do:

  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgadnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie w celu zasięgnięcia opinii.


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie dla zadania pn. "Budowa gazociągu DN 400, MOP 8,4 MPA o długości ok. 12 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach realizacji przyłączenia do sieci przemysłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Będzinie w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Pokoju 14"


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

  w sprawie: strony postępowania o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w związku z zażaleniem na Postanowienie Wójta Gminy Psary Nr RPPII.6220.003.2015 z dnia 08.12.2015r. o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Zieloni ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia pn. „Budowa Centrum Dystrybucyjnego Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. na działkach ew. 933, 936, 963, 842, 892, 1047/2 w miejscowości Gródków, Gmina Psary”


  Lista załączników
  1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra