Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 •       -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
           --- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć
           --- Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244
           --- Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244
           --- Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
           --- Wykonanie/opracowanie projektów dla czterech zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na terenie Gminy Psary
           --- Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
           --- Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
           --- Zamówienie na wykonanie materiałów promocyjnych oraz strony WWW projektu pn: Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
           --- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoła marzeń"
           --- Wykonanie strony www Projektu pn: „Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
           --- Wykonania materiałów promocyjnych Projektu pn: „Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
           --- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Młodzież z przyszłością"
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8   \  ROK 2014

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8 - ROK 2014
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  12 10.12.2014r.   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Młodzież z przyszłością"
  11 17.11.2014r.   Wykonania materiałów promocyjnych Projektu pn: „Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  10 17.11.2014r.   Wykonanie strony www Projektu pn: „Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  09 21.10.2014r. SEK.042.1.026.2014 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoła marzeń"
  08 16.10.2014r. RRIPIII.042.005.2014 Zamówienie na wykonanie materiałów promocyjnych oraz strony WWW projektu pn: Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  07 18.09.2014r. RIRIII.7013.14.1.2014 Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary - przebudowa nawierzchni drogi lokalnej D-1016 w Gródkowie
  06 28.08.2014r. RRIPI.042.0006.2014 Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
  05 06.08.2014r. RIRIII.7010.30.0.2014 Wykonanie/opracowanie projektów dla czterech zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na terenie Gminy Psary
  04 29.07.2014r. RRIPI.042.6.2014 Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
  03 03.07.2014r. RFPVIII.5443.8.2014 Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244 - II przetarg
  02 09.06.2014r. RFPVIII.5443.7.2014 Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244
  01 17.04.2014r. ... Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć
  2. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244
  3. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244
  4. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
  5. Wykonanie/opracowanie projektów dla czterech zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na terenie Gminy Psary
  6. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
  7. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
  8. Zamówienie na wykonanie materiałów promocyjnych oraz strony WWW projektu pn: Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  9. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoła marzeń"
  10. Wykonanie strony www Projektu pn: „Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
  11. Wykonania materiałów promocyjnych Projektu pn: „Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”
  12. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu "Młodzież z przyszłością"
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra