Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Rok 2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-20 Symbol:  IV/47/2018
UCHWAŁA NR IV/47/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/219/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary zmienionej uchwałą nr IX/89/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/219/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
2018-12-20 Symbol:  IV/46/2018
UCHWAŁA NR IV/46/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018-12-20 Symbol:  IV/45/2018
UCHWAŁA NR IV/45/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018-12-20 Symbol:  IV/44/2018
Uchwała Nr IV/44/2018
Rady Gminy Psary
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: wprowadzenia lokalnego programu osłonowego w Gminie Psary pt. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2018-12-20 Symbol:  IV/43/2018
UCHWAŁA NR IV/43/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2019r.
2018-12-20 Symbol:  IV/42/2018
UCHWAŁA NR IV/42/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2019r.
2018-12-20 Symbol:  IV/41/2018
UCHWAŁA NR IV/41/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2019r.
2018-12-20 Symbol:  IV/40/2018
UCHWAŁA NR IV/40/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r.
2018-12-20 Symbol:  IV/39/2018
UCHWAŁA NR IV/39/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2019r.
2018-12-20 Symbol:  IV/38/2018
UCHWAŁA Nr IV/38/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17.12. 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.
2018-12-20 Symbol:  IV/37/2018
UCHWAŁA NR IV/37/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXXVI/446/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr XL/483/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i uchwałą nr XLII/504/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r
2018-12-20 Symbol:  IV/36/2018
UCHWAŁA NR IV/36/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Psary.
2018-12-20 Symbol:  IV/35/2018
UCHWAŁA NR IV/35/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/57/2011 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
2018-12-20 Symbol:  IV/34/2018
UCHWAŁA NR IV/34/2018
RADY GMINY PSARY
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/97/2003 Rady Gminy Psary z dnia 28.08.2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2018-12-20 Symbol:  IV/33/2018
UCHWAŁA Nr IV/33/2018
Rady Gminy Psary
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2329390 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony