Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych

Adres
Ulica Malinowicka nr 4
Kod pocztowy 42-512 Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 25
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


   Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych w szczególności należy:

       W zakresie spraw obronnych:

           opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

           opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

           sporządzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie przygotowania stanowiska kierowania Wójta;

           opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne;

           opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

           opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

           planowanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz komórkach organizacyjnych urzędu z zakresu realizacji zadań obronnych;

           planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności;

           przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;

           przygotowanie dokumentacji do rejestracji osób przewidzianych do kwalifikacji wojskowej.

       W zakresie obrony cywilnej:

           kierowanie oraz koordynowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gminy;

           opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej gminy;

           planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej;

           tworzenie struktur obrony cywilnej;

           planowanie i organizacja szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

           terminowe opracowywanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przesyłanie ich do właściwych adresatów;

           opracowanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej;

           organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania gminy;

           prowadzenie i aktualizacja bazy danych Szefa OC ,,ARCUS";

           prowadzenie całokształtu gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej;

           prowadzenie magazynu sprzętu OC, ewidencja i konserwacja posiadanego sprzętu;

           planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

           prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania problematyki obrony cywilnej;

           opracowanie i aktualizacja planu dystrybucji płynu Lugola dla mieszkańców Gminy Psary.

       W zakresie zarządzania kryzysowego:

           opracowanie oraz aktualizacja planu zarządzania kryzysowego gminy;

           planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

           koordynowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;

           dokumentowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;

           opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

           prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

           współdziałanie z organami prawa i porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy;

           współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy;

           nadzór merytoryczny nad realizacją wydatków OSP;

       W zakresie ochrony informacji niejawnych - zapisy dotyczące Pionu ochrony informacji niejawnych znajdują się w §31 regulaminu.
Opis
Opis wydziału
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2400273 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony