Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Pion ochrony informacji niejawnych

Adres
Ulica Malinowicka nr 4
Kod pocztowy 42-512 Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 25
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


W skład pionu ochrony wchodzą:

   Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego) - pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych i spraw wojskowych;

   kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych.

Do zadań pionu ochrony należy w szczególności:

   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

   zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

   okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

   opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy i nadzorowanie jego realizacji;

   szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pionem ochrony informacji niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, którego powołuje Wójt.

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

   zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;

   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta;

   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

   opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

   prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

   prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie gminy albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

   w przypadku stwierdzenia naruszenia w urzędzie gminy przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadomienie o tym wójta i podjęcie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;

   powiadamianie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą;

   opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędzie gminy;

   opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędzie gminy oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Wyodrębnioną komórką organizacyjną wchodzącą w skład pionu ochrony jest Kancelaria Informacji Niejawnych, która podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych i odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom.

Kancelarią kieruje kierownik kancelarii, wyznaczony przez Wójta na wniosek pełnomocnika ochrony, do którego zadań należy:

   nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;

   udostępnianie lub wydawanie takich dokumentów osobom uprawnionym;

   egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych do Kancelarii Informacji Niejawnych od osób, które nie mają możliwości właściwego ich przechowywania i zabezpieczenia;

   prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, które zostały udostępnione upoważnionym pracownikom;

   wykonywanie poleceń pełnomocnika
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2581414 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony