Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC

Adres
Ulica Malinowicka  nr 4
Kod pocztowy 42-512  Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 26
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


   W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą:

       USCI - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

       USCII - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

   Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

   Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

       W zakresie USC:

           prowadzenie akt stanu cywilnego i sporządzanie akt z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;

           przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

           przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska ojca lub matki dziecka;

           przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

           przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

           prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego;

           organizowanie uroczystości związanej z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz urodzin;

           udzielanie ślubów cywilnych;

           prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk;

           prowadzenie spraw i współdziałanie w sprawach zgromadzeń, stowarzyszeń i obywatelstwa.

       W zakresie kadr:

           prowadzenie spraw z zakresu kadr pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

           prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Wójta;

           udział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych Urzędu;

           przygotowywanie projektów dotyczących zaszeregowań, awansów, nagród, dodatków funkcyjnych, stażowych itp. dokumentacji dotyczącej spraw płacowych i wyróżnień;

           prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło;

           nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;

           załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;

           rozpatrywanie roszczeń i skarg wynikających ze stosunku pracy;

           załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

           sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

           organizowanie i koordynowanie spraw związanych ze stażami absolwenckimi, przygotowaniem zawodowym, pracami interwencyjnymi oraz robotami publicznymi oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

           udział w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego

           prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych, osób pełniących funkcje organów i pracowników urzędu.
Opis
Opis wydziału
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2314381 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony