Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Inwestycji i Remontów

Adres
Ulica Malinowicka nr 4
Kod pocztowy 42-512 Miejscowość Psary
Kontakt
Telefon
(032) 294 49 39
Fax
(032) 294 49 01
Zadania


W skład Referatu Inwestycji i Remontów wchodzą:

   RIRI – kierownik referatu,

   RIRII – stanowisko ds. zamówień publicznych,

   RIRIII – stanowisko ds. inwestycji

   RIRIV – stanowisko ds. remontów, kierownik kancelarii informacji niejawnych,

   RGI – koordynator ds. administrowania drogami i pracami brygady remontowej.

Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

   prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów realizowanych w gminie;

   prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbiorów;

   organizacja i realizacja procesów o charakterze inwestycyjnym dla potrzeb Gminy, w tym opracowywanie planów inwestycyjnych;

   wykonywanie czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych;

   organizowanie pracy komisji przetargowej i kompletowanie dokumentacji;

   realizacja obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy przeciwpożarowej w stosunku do lokali stanowiących własność Gminy;

   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych dróg, ulic, przystanków autobusowych, mostów, placów i parków;

   współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w przedmiocie ich utrzymania;

   przygotowywania ocen, analiz i programów inwestycyjnych gminy;

   prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg na terenie gminy;

   dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej;

   administracja i eksploatacja urządzeń techniczno – instalacyjnych i obiektów budowlanych użyteczności publicznej, dla których nie powołano odrębnych służb lub nie powierzono lub nie ustanowiono zarządu innym podmiotom;

   prowadzenie kartotek zakupionych materiałów i towarów na zadania inwestycyjne i prowadzone remonty przez Urząd Gminy oraz rozliczanie zakupionych materiałów i towarów;

   sporządzanie analiz dotyczących wykorzystanych materiałów i towarów;

   sporządzanie kosztorysów powykonawczych na prowadzone inwestycje i remonty;

   sporządzanie dokumentów PT z zakresu inwestycji;

   utrzymanie w czystości i porządku boisk sportowych na terenie Gminy;

   wydawanie opinii w sprawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego;

   wykonywanie czynności zgodnie z właściwościami wydziału dróg lokalnych, w tym sporządzanie sprawozdań GUS, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, czynności administracyjnych związanych z wnioskami i interpelacjami radnych i sołtysów gminy;

   wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2356563 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony