Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Kierownictwo Urzędu Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Zastępca Wójta Gminy Psary
Marta Szymiec


Kontakt
Telefon
32 294 49 00
Dyżury
         
           
Kompetencje
W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta. Zastępca Wójta bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów. Tym samym bezpośrednio koordynuje, nadzoruje i kontroluje sprawy wchodzące w zakres działalności:

Referatu Przedsięwzięć Publicznych , a w szczególności:

   zagospodarowanie przestrzenne Gminy;

   gospodarka komunalna;

   mienie komunalne;

   ochrona środowiska;

   rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo;

   komunikacja pasażerska;

   związki międzygminne i porozumienia komunalne,

   eksploatacja oświetlenia;

   wydawanie decyzji dotyczących dróg.

Referatu Inwestycji i Remontów, a w szczególności:

   inwestycje i remonty,

   utrzymanie dróg i terenów zielonych,

   sprawy gospodarcze i techniczne Urzędu,

   ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie,

   porządek i czystość w Gminie,

   utrzymanie obiektów sportowych;

Referatu Rozwoju i Pozyskiwania środków zewnętrznych, a w szczególności:

   pozyskiwanie środków zewnętrznych,

   rozliczanie środków zewnętrznych,

   działalność merytoryczna w zakresie podziału i realizacji Funduszu Sołeckiego,

   obsługa inwestora;

Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych.

Zastępca Wójta inicjuje przedsięwzięcia związane z aktywizacją gospodarczą Gminy. Zastępca Wójta, na podstawie zakresu czynności przydzielonego przez Wójta nadzoruje prace gminnych jednostek organizacyjnych:

   Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zastępca Wójta przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie  z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”. Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania podległych Referatów oraz samodzielnych stanowisk. Zastępca Wójta bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 10 lipca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2400269 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony