Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Kierownictwo Urzędu Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń


Kontakt
Tel/Fax
32 294 49 00
email
Dyżury
Poniedziałek
13:30-15:30
Kompetencje


   organizowanie i kierowanie pracami Urzędu;

   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

   kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy;

   wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

   upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

   upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wykonywania w swoim imieniu innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych;

   przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy;

   przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;

   wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, okólników itp.);

   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do kompetencji innych organów;

   zatwierdzanie zakresów czynności Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Referatu Finansów i Podatków, Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, Kierownika Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielnych stanowisk będących pod bezpośrednim nadzorem Wójta;

   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;

   kierowanie Obroną Cywilną Gminy;

   składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta w okresie międzysesyjnym;

   przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków;

   opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie

   i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

   zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

   powoływanie pełnomocnika ochrony i organizowanie pionu ochrony;

   organizacja i kierowanie procesem przygotowań obronnych państwa;

   organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych;

   wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.
Nadzór
Nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawuje Wójt, przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza i Skarbnika.

Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają:

   Urząd Stanu Cywilnego,

   Radca Prawny,

   Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych,

   Pion Ochrony Informacji niejawnych,

   Administrator Bezpieczeństwa Informacji
   Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

   Samodzielne stanowisko ds. promocji

   Audytor wewnętrzny
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 lipca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2581402 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony