Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Psarach

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Gmina
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Informacje Urzędu
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Druki do pobrania
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Pełna historia zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Skarbnik Gminy
Joanna Przybyłek


Kontakt
Telefon/Fax
32 294 49 00
email
Dyżury
           
               
Opis
Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

Do zadań Skarbnika należy:

   organizowanie i prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

   organizowanie i wykonywanie obsługi budżetu Gminy;

   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

   dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

   dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

   kontrasygnata dokumentów, na podstawie których Gmina zaciąga zobowiązania stanowiące podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;

   opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy;

   sporządzanie rocznych projektów budżetu Gminy i przedkładanie ich w obowiązującym trybie do uchwalenia;

   koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy;

   kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmiany oraz prowadzenie sprawozdawczości i analiz;

   kontrolowanie prawidłowości dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych;

   przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta, dotyczących budżetu Gminy;

   opracowywanie przy współudziale kierowników poszczególnych referatów rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.

Skarbnik bezpośrednio nadzoruje Referat Finansów i Podatków.

Skarbnik przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”.

Skarbnik sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania nadzorowanego referatu.

Skarbnik bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 października 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2622455 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony