Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
  URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MŁODZIEūOWA RADA GMINY   \  UCHWAłY   \  ROK 2011

    UCHWAŁA NR II/8/2011

  Uchwała Nr II/8/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 14 grudnia 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Zespołu problemowego ds. Sportu na I półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr II/8/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 14 grudnia 2011r.
  2. Uchwała Nr II/8/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 14 grudnia 2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/7/2011

  Uchwała Nr II/7/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 14 grudnia 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Zespołu problemowego ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska na I półrocze 2012 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr II/7/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 14 grudnia 2011r.
  2. Uchwała Nr II/7/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 14 grudnia 2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/6/2011

  Uchwała Nr II/6/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 14 grudnia 2011r.

  w sprawie: powołania Zespołu problemowego ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska i ustalenia ustawowego składu osobowego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr II/6/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 14 grudnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/5/2011

  Uchwała Nr II/5/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 14 grudnia 2011r.

  w sprawie: powołania Zespołu problemowego ds. Sportu i ustalenia ustawowego składu osobowego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr II/5/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 14 grudnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/4/2011

  Uchwała Nr I/4/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 16 listopada 2011r.

  w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr I/4/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/3/2011

  Uchwała Nr I/3/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 16 listopada 2011r.

  w sprawie: wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr I/3/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/2/2011

  Uchwała Nr I/2/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 16 listopada 2011r.

  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr I/2/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/1/2011

  Uchwała Nr I/1/2011
  Młodzieżowej Rady Gminy Psary
  z dnia 16 listopada 2011r.

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr I/1/2011 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra